Akú školu hľadáte?

Školy Bratislava V

Vyhľadané 75 škôl v databáze
Cirkevné konzervatórium

Typ školy: Cirkevná, Beňadická 16, 85106 Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Mgr.art. Marek Vrábel, ArtD., www.ckba.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola technická

Typ školy: Štátne, Vranovská 4, 85102 Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Mgr. Pavelková Petra, www.sostvranovska.sk

To ma zaujíma

Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

Typ školy: Súkromné, Vlastenecké námestie 1, 851 01 Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Mgr. Viera Zavarčíková, www.uat.sk

To ma zaujíma

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku

Typ školy: Súkromné, Vranovská 4, 851 01 Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Ing. Milan Strojný, www.wa.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Typ školy: Štátne, Farského 9, 85101 Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Horák Jozef, PaedDr., www.farskeho.sk

To ma zaujíma

Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, P.O.BOX 14, Bratislava-Petržalka

Typ školy: Štátne, Strečnianska 20, P.O.BOX 14, 85007 Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: PhDr. Janka Gabaľová, PhD., szsba.edupage.org/?

To ma zaujíma

Súkromná stredná športová škola

Typ školy: Súkromné, M.C.Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava
Riaditeľ/ka: Ing. Jarmila Kleinová, www.sportskola.sk

To ma zaujíma

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava

Typ školy: Štátne, Hálova 16, 85101 Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Ing. Iveta Šafránková, www.spsehalova.sk

To ma zaujíma

Cirkevná základná škola - Narnia

Typ školy: Cirkevná, Beňadická 38, 85106 Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Soňa Poprocká, www.narnia.sk

To ma zaujíma

Súkromné gymnázium MERCURY, Zadunajská cesta 4, Bratislava-Petržalka

Typ školy: Súkromné, Zadunajská cesta 4, 85101 Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Denis Barna, PhDr., MBA, PhD., www.sgm.sk

To ma zaujíma

Súkromná základná umelecká škola, Macharova 1, Bratislava-Petržalka

Typ školy: Súkromné, Macharova 1, 85101 Bratislava-Petržalka
www.szus-canens.eu

To ma zaujíma

Pramienok, Súkromná materská škola - Partner rodičov vo výchove a vzdelávaní

Typ školy: Súkromné, Gercenova 10, 85101 Bratislava
Riaditeľ/ka: Mgr. Alexandra Ťapajová, skolkapramienok.sk

To ma zaujíma

Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava-Petržalka

Typ školy: Štátne, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Butler Zuzana, PaedDr., www.gympaba.sk

To ma zaujíma

Súkromná bulharská základná škola, Záporožská 8, Bratislava-Petržalka

Typ školy: Súkromné, Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Tsvetelina Gencheva, Mgr., www.bsou.sk

To ma zaujíma

Cirkevná materská škola Márie Mazarellovej, Lachova 33, Bratislava-Petržalka

Typ školy: Cirkevná, Lachova 33, 85103 Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Mgr. Bučková Mária, www.skolkamazzarellovej.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava-Rusovce

Typ školy: Štátne, Vývojová 228, 85110 Bratislava-Rusovce
Riaditeľ/ka: Mgr. Rastislav Kunst, skolarusovce.edupage.org

To ma zaujíma

Súkromná základná umelecká škola, Prokofievova 5, Bratislava-Petržalka

Typ školy: Súkromné, Prokofievova 5, 85101 Bratislava
Riaditeľ/ka: Marika Topoľská, Dipl. um., www.umeleckaskola.sk

To ma zaujíma

Základná umelecká škola Jána Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava-Petržalka

Typ školy: Štátne, Topoľčianska 15, 85105 Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Celecová Lucia, www.zusjanaalbrechta.eu

To ma zaujíma

Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava-Petržalka

Typ školy: Štátne, Einsteinova 35, 85203 Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Kovaříková Drahomíra, Mgr., www.einsteinova.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava-Petržalka

Typ školy: Štátne, Strečnianska 20, 85105 Bratislava-Petržalka
Riaditeľ/ka: Ledererová Nadežda, Ing., www.sospodnikania.edupage.org

To ma zaujíma

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt