Akú školu hľadáte?

Školy Poltár

Vyhľadané 27 škôl v databáze
Základná škola s materskou školou

Typ školy: Štátne, Banská 116/47, 98522 Cinobaňa
Riaditeľ/ka: RNDr. Stanislav Čop, www.zscinobana.edu.sk

To ma zaujíma

Základná škola Slobody 2, Poltár

Typ školy: Štátne, Slobody 2, 98701 Poltár
Riaditeľ/ka: Mgr. Radoslav Urbančok, www.zsslobody.sk

To ma zaujíma

Základná umelecká škola, Železničná 6, Poltár

Typ školy: Štátne, Železničná 6, 98701 Poltár
Riaditeľ/ka: Mgr. Ľuboslava Slebodníková, zuspt.eu

To ma zaujíma

Spojená škola-Gymnázium Poltár

Typ školy: Štátne, Železničná 5, 98701 Poltár
Riaditeľ/ka: Mgr. Dušan Zdechovan, www.gympoltar.edu.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Štúrova 70, Kokava nad Rimavicou

Typ školy: Štátne, Štúrova 70, 98505 Kokava nad Rimavicou
Riaditeľ/ka: Mgr. Janka Gondová, www.zskokava.edupage.org

To ma zaujíma

Stredná odborná škola, Železničná 5, Poltár

Typ školy: Štátne, Železničná 5, 98701 Poltár
Riaditeľ/ka: Mgr. Dušan Zdechovan, www.soupoltar.edu.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, SNP 158/20, Kalinovo

Typ školy: Štátne, SNP 158/20, 98501 Kalinovo
Riaditeľ/ka: Mgr. Vladimír Melo, www.zskalinovo.edu.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Hrnčiarska Ves 82, Hrnčiarska Ves

Typ školy: Štátne, Hrnčiarska Ves 82, 98013 Hrnčiarska Ves
Riaditeľ/ka: Mgr. Katarína Adamová, zshrnciarskaves.edupage.org

To ma zaujíma

Materská škola pri základnej škole, SNP 20, Kalinovo

Typ školy: Štátne, SNP 20, 98501 Kalinovo
Riaditeľ/ka: Helena Bartošová, www.zskalinovo.sk/skolka

To ma zaujíma

Materská škola pri základnej škole, Uhorské 244, Uhorské

Typ školy: Štátne, Uhorské 244, 98525 Uhorské
Riaditeľ/ka: Elena Šnúruková, zsuhorske.edupage.org/text1

To ma zaujíma

Základná škola, Hlavná 333, Hrnčiarske Zalužany

Typ školy: Štátne, Hlavná 333, 98012 Hrnčiarske Zalužany
Riaditeľ/ka: Mgr. Jana Vycudilová, zshzaluzany.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola

Typ školy: Štátne, Hlavná ulica 86/29, 98526 Málinec
Riaditeľ/ka: Mgr. Ľuboslav Jablonský, www.zsmalinec.sk

To ma zaujíma

Materská škola pri základnej škole, Breznička 49, Breznička

Typ školy: Štátne, Breznička 49, 98502 Breznička
Riaditeľ/ka: Marcela Staníková

To ma zaujíma

Základná škola s Materskou školou Utekáč

Typ školy: Štátne, Utekáč 821, 98506 Utekáč
Riaditeľ/ka: Mgr. Rastislav Brezňák

To ma zaujíma

Materská škola, Breznička169

Typ školy: Štátne, Breznička 169, 98502 Breznička
Riaditeľ/ka: Marcela Staníková

To ma zaujíma

Materská škola, Kanadská 19, Poltár

Typ školy: Štátne, Kanadská 19, 98701 Poltár
Riaditeľ/ka: Bc.Katarína Kačániová

To ma zaujíma

Základna škola s materskou školou

Typ školy: Štátne, Dobšinského 29, 98505 Kokava nad Rimavicou
Riaditeľ/ka: Vlasta Ozdincová

To ma zaujíma

Materská škola, Sklárska 34, Poltár

Typ školy: Štátne, Sklárska 34, 98701 Poltár
Riaditeľ/ka: Katarína Kačániová

To ma zaujíma

Základná škola, Školská 3, Poltár

Typ školy: Štátne, Školská 3, 98701 Poltár
Riaditeľ/ka: Mgr. Eva Dirbáková

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Uhorské 244, Uhorské

Typ školy: Štátne, Uhorské 244, 98525 Uhorské
Riaditeľ/ka: Mgr. Drahomíra Balážová

To ma zaujíma

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt