Akú školu hľadáte?

Školy Lučenec

Vyhľadané 93 škôl v databáze

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy

Typ školy: Štátne, Zvolenská cesta 83, 98401 Lučenec
Riaditeľ/ka: Mgr. Juraj Vitek, www.soslc.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, Lučenec

Typ školy: Štátne, Dukelských hrdinov 2, 98401 Lučenec
Riaditeľ/ka: Ing. Peter Danko, www.soslc.edu.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec

Typ školy: Štátne, Ulica Vajanského 2844/47, 98401 Lučenec
Riaditeľ/ka: Mgr. Jana Kamenská, www.zsvajanlc.edu.sk

To ma zaujíma

Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec

Typ školy: Štátne, Lúčna 4, 98416 Lučenec
Riaditeľ/ka: Ing. Katarína Benčíková, www.oalc.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

Typ školy: Štátne, Haličská cesta 1493/7, 98403 Lučenec
Riaditeľ/ka: Mgr. Andrea Novodomská, www.zshal7lc.edu.sk

To ma zaujíma

Súkromné gymnázium

Typ školy: Súkromné, Gemerská cesta 1, 98401 Lučenec
Riaditeľ/ka: RNDr. Vladimír Fekiač, www.sgymlc.sk

To ma zaujíma

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Veľké Dravce 220 - Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Nagydaróc 220

Typ školy: Štátne, Veľké Dravce 220, 98542 Veľké Dravce
Riaditeľ/ka: Mgr. Mária Balážová, www.zsmvelkedravce.edupage.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, 984 18 Lučenec

Typ školy: Štátne, J.A.Komenského 12, 98401 Lučenec
Riaditeľ/ka: Mgr. Ondrej Nociar, pasaluc.edupage.org

To ma zaujíma

Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec

Typ školy: Štátne, Haličská cesta č. 9, 98403 Lučenec
Riaditeľ/ka: Mgr. Helena Maráková, www.gbstlc.sk

To ma zaujíma

Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, Lučenec

Typ školy: Štátne, Lúčna 2, 98417 Lučenec
Riaditeľ/ka: Mgr. Miroslav Sekula, www.szslucnalc.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou Hany Ponickej

Typ školy: Štátne, Družstevná 11, 98511 Halič
Riaditeľ/ka: Mgr. Radoslav Čičmanec, www.zshalic.edu.sk

To ma zaujíma

Gymnázium - Gimnázium, Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo

Typ školy: Štátne, Nám. padlých hrdinov 2, 98615 Fiľakovo
Riaditeľ/ka: Mgr. Juraj Péter, gymfilakovo.edupage.org/?

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou Hany Ponickej

Typ školy: Štátne, Družstevná 11, 98511 Halič
Riaditeľ/ka: Mgr. Radoslav Čičmanec, zshalic.edupage.org/text13

To ma zaujíma

Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Záhradnícka 2a, Fiľakovo

Typ školy: Štátne, Záhradnícka 2a, 98601 Fiľakovo
Riaditeľ/ka: PhDr. Zoran Ardamica, PhD., www.zusfilakovo.sk

To ma zaujíma

Základná škola Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským - Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská lúka 64/B, Fiľakovo

Typ školy: Štátne, Farská lúka 64/B, 98601 Fiľakovo
Riaditeľ/ka: Mgr.Šimko Štefan, www.mocsaryai.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola

Typ školy: Štátne, Mládežnícka 7, 98601 Fiľakovo
Riaditeľ/ka: Mgr. Roland Bozó, zsmfilakovo.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Radzovce 418, Radzovce

Typ školy: Štátne, Radzovce 418, 98558 Radzovce
Riaditeľ/ka: PaedDr. Uršula Tóthová, www.zsradzovce.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola Veľké Dravce

Typ školy: Štátne, Veľké Dravce 220, 98542 Veľké Dravce
Riaditeľ/ka: Mgr. Mária Balážová, www.zsvelkedravce.edupage.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Lúčna 8, Divín

Typ školy: Štátne, Lúčna 8, 98552 Divín
Riaditeľ/ka: Mgr. Aneta Zvarová, zsdivin.edupage.org

To ma zaujíma

Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építöipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1, Lučenec

Typ školy: Štátne, B. Němcovej 1, 98415 Lučenec
Riaditeľ/ka: Mgr. Ladislav Vikor, www.spsstavebnalc.edu.sk

To ma zaujíma

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

+420 777 812 202
info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt