Akú školu hľadáte?

Školy Banská Štiavnica

Vyhľadané 28 škôl v databáze
Súkromná hotelová akadémia

Typ školy: Súkromné, Drieňová 12, 96901 Banská Štiavnica
Riaditeľ/ka: Ing. Jaroslava Marušková, CSc., www.sha.sk

To ma zaujíma

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, odborná vysoká škola

Typ školy: Súkromné, Botanická 2, 969 01 Banská Štiavnica
Rektor/ka: rektor: prof. PhDr. Egon Krák, ArtD., www.huaja.org

To ma zaujíma

Stredná odborná škola sv. Františka Assiského

Typ školy: Cirkevná, Gwerkovej - Gollnerovej 9, 96901 Banská Štiavnica
Riaditeľ/ka: Mgr. Karol Palášthy, www.kssbs.sk/wsos

To ma zaujíma

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica

Typ školy: Štátne, Akademická 13, 96901 Banská Štiavnica
Riaditeľ/ka: Ing. Ján Totkovič, www.mikovini.sk

To ma zaujíma

Gymnázium Andreja Kmeťa

Typ školy: Štátne, Kolpašská 1738/9, 96917 Banská Štiavnica
Riaditeľ/ka: PhDr. Renata Mikulášová, www.gymbs.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Prenčov 203, Prenčov

Typ školy: Štátne, Prenčov 203, 96973 Prenčov
Riaditeľ/ka: Mgr. Milena Havranová, www.zsprencov.edu.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Banská Belá 315, Banská Belá

Typ školy: Štátne, Banská Belá 315, 966 15 Banská Belá
Riaditeľ/ka: PhDr. Ivana Andrášiková, MBA, www.zsbbela.edupage.org

To ma zaujíma

Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica

Typ školy: Štátne, Akademická 16, 96901 Banská Štiavnica
Riaditeľ/ka: Ing. Miroslav Ďurovič, www.slsbs.edu.sk

To ma zaujíma

Základná škola Jozefa Kollára, Ludvíka Svobodu 40, Banská Štiavnica

Typ školy: Štátne, Ludvíka Svobodu 40, 96901 Banská Štiavnica
Riaditeľ/ka: PaedDr. Nadežda Sámel Dobrovičová, zsjkollara.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola Jozefa Horáka, P. Dobšinského 17, Banská Štiavnica

Typ školy: Štátne, P. Dobšinského 17, 96922 Banská Štiavnica
Riaditeľ/ka: Mgr. Ján Maruniak, www.zshbs.sk

To ma zaujíma

Materská škola, Podhorie 85, Podhorie

Typ školy: Štátne, Podhorie 85, 96982 Podhorie
Riaditeľ/ka: Anna Borgulová, www.podhorie.sk

To ma zaujíma

Cirkevná základná škola sv. Františka Assiského ako organizačná zložka Katolíckej spojenej školy, Gwerkovej - Gollnerovej 9, Banská Štiavnica

Typ školy: Cirkevná, Gwerkovej-Gollnerovej 9, 96901 Banská Štiavnica
Riaditeľ/ka: Mgr. Karol Palášthy, www.kssbs.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella, Štiavnické Bane 128, Štiavnické Bane

Typ školy: Štátne, Štiavnické Bane 128, 96981 Štiavnické Bane
Riaditeľ/ka: Mgr. Pavol Michal, www.zakladnaskola.com

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa

Typ školy: Cirkevná, Námestie Š. Moysesa 23, 974 01 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Janka Krnáčová, www.zssm.edupage.org

To ma zaujíma

Stredná odborná škola služieb a lesníctva

Typ školy: Štátne, Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
Riaditeľ/ka: PhDr. Viera Gregáňová, sosbs.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Svätý Anton 47, Svätý Anton

Typ školy: Štátne, Svätý Anton 47, 96972 Svätý Anton
Riaditeľ/ka: PaedDr. Rudolf Bartošík, www.szsvanton.edu.sk

To ma zaujíma

Materská škola, Bratská 9/1492, Banská Štiavnica

Typ školy: Štátne, Bratská 9/1492, 96901 Banská Štiavnica
Riaditeľ/ka: Alžbeta Štefanková, cistinka.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Špitálska 4, Banská Štiavnica

Typ školy: Štátne, Špitálska 4, 96956 Banská Štiavnica
Riaditeľ/ka: PhDr. Viera Gregáňová, www.zssosbs.edu.sk

To ma zaujíma

Materská škola, Ul. 1. mája 4, Banská Štiavnica

Typ školy: Štátne, Ul. 1. mája 4, 96901 Banská Štiavnica
Riaditeľ/ka: Mária Gašparová, www.ekodubaci.sk

To ma zaujíma

Materská škola, Mierová 2, Banská Štiavnica

Typ školy: Štátne, Mierová 2, 96901 Banská Štiavnica
Riaditeľ/ka: Jana Trilcová

To ma zaujíma

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 724 243 959
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt