Akú školu hľadáte?
Bratislavský Trnavský Trenčiansky Žilinský Prešovský Košický Banskobystrický Nitriansky Vyberte kraj
Vyberte kraj

Odbory a študijné programy

Vyhľadané 55 odborov/programov v databáze
Začínajúci:
Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

To ma zaujíma

Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Diaľkové, 2 roky, maturitná skúška

Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

To ma zaujíma

Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Večerné, 2 roky, maturitná skúška

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Jegorovovo nám. 5, Košice

To ma zaujíma

Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Jegorovovo nám. 5, Košice

To ma zaujíma

Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Stredná odborná škola pedagogická Prešov

To ma zaujíma

Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Stredná odborná škola pedagogická

To ma zaujíma

Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Diaľkové, 2 roky, maturitná skúška

Stredná odborná škola pedagogická

To ma zaujíma

Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG

To ma zaujíma

Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Večerné, 2 roky, maturitná skúška

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG

To ma zaujíma

Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Súkromná stredná odborná škola DSA

To ma zaujíma

Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Večerné, 2 roky, maturitná skúška

Súkromná stredná odborná škola DSA

To ma zaujíma

Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti, Horná 137, Čadca

To ma zaujíma

Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Diaľkové, 2 roky, maturitná skúška

Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti, Horná 137, Čadca

To ma zaujíma

Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Večerné, 2 roky, maturitná skúška

Stredná odborná škola pedagogická Prešov

To ma zaujíma

Učiteľstvo v dvojkombinácií

Denná, 3 roky, štátna skúška

Filozofická fakulta

To ma zaujíma

Údržba strojov a zariadení

Denná, 3 roky, štátna skúška

Fakulta techniky

To ma zaujíma

Umelcký kováč a zámočník

Denná, 3 roky, záverečná skúška

Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava

To ma zaujíma

Umeleckoremeselné práce

Denná, 2 roky, maturitná skúška

Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2, Michalovce

To ma zaujíma

Umeleckoremeselné práce

Denná, 2 roky, maturitná skúška

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza

To ma zaujíma

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt