Akú školu hľadáte?
Bratislavský Trnavský Trenčiansky Žilinský Prešovský Košický Banskobystrický Nitriansky Vyberte kraj
Vyberte kraj

Odbory a študijné programy

Vyhľadané 95 odborov/programov v databáze
Začínajúci:
Tanec

Denná, 6 rokov, absolutórium

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu

To ma zaujíma

Tanec

Denná, 6 rokov, absolutórium

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu

To ma zaujíma

Tanec

Denná, 6 rokov, absolutórium

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša

To ma zaujíma

Tanečné umenie

Denná, 3 roky, štátna skúška

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

To ma zaujíma

Technické a informačné služby so zameraním na strojárstvo

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno

To ma zaujíma

Technické a informatické služby

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Stredná priemyselná škola

To ma zaujíma

Technické a informatické služby - spracúvanie dreva

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Stredná priemyselná škola

To ma zaujíma

Technické a informatické služby - v strojárstve

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov

To ma zaujíma

Technické a informatické služby (ŠkVP: Manažment v stavebníctve a reality)

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava

To ma zaujíma

Technické a informatické služby so športovou prípravou

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov

To ma zaujíma

Technické a informatické služby v stavebníctve

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza

To ma zaujíma

Technické a informatické služby v stavebníctve - cenár, rozpočtár, kalkulant

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín

To ma zaujíma

Technické a informatické služby v strojárstve

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, Fučíkova 426, Sládkovičovo

To ma zaujíma

Technické a informatické služby v strojárstve

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava

To ma zaujíma

Technické a informatické služby v strojárstve

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice

To ma zaujíma

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt