Akú školu hľadáte?

Bratislavský Trnavský Trenčiansky Žilinský Prešovský Košický Banskobystrický Nitriansky Vyberte kraj
Vyberte kraj

Odbory a študijné programy

Vyhľadané 2159 odborov/programov v databáze
Začínajúci:

Agropodnikanie - kynológia - externé štúdium

Denná, 2 roky, maturitná skúška

Spojená škola s org.zložkami STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, SOŠ, Spojená škola SOŠ

To ma zaujíma

Agropodnikanie - poľnohospodársky manažment

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava

To ma zaujíma

Agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Stredná odborná škola chovu koní a služieb

To ma zaujíma

Agropodnikanie, poľnohospodársky manažment

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, Žilina

To ma zaujíma

Animátor voľného času

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

To ma zaujíma

Animátor voľného času

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Súkromná stredná odborná škola, (CA&TS)

To ma zaujíma

Animátor voľného času

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Súkromná stredná odborná škola, Hviezdoslavova 11, Bardejov

To ma zaujíma

Animovaná tvorba

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, 040 01 Košice

To ma zaujíma

Animovaná tvorba

Denná, 3 roky, absolutórium

Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču

To ma zaujíma

Animovaná tvorba

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Škola Umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín

To ma zaujíma

Animovaná tvorba

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

To ma zaujíma

Animovaná tvorba

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice

To ma zaujíma

Animovaná tvorba

Denná, 3 roky, absolutórium

Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

To ma zaujíma

Animovaná tvorba

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava-Ružinov

To ma zaujíma

Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia (PhD.)

Denná, 4 roky, štátna skúška

Fakulta prírodných vied

To ma zaujíma

Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia (PhD.)

Diaľkové, 5 rokov, štátna skúška

Fakulta prírodných vied

To ma zaujíma

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

+420 777 812 202
info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt