Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Materská škola Dunajská Streda

Vyhľadané 86 škôl v databáze

Materská škola

Typ školy: Štátne, Školská 492, Trhová Hradská
Riaditeľ/ka: Mgr. Ladislav Bognár, www.sulinet.eu

Typ školy: Štátne, Ružový háj 1359/19, Dunajská Streda
Riaditeľ/ka: Beáta Navrátilová

Typ školy: Štátne, Hlavná 193/1, Orechová Potôň
moriczai.edupage.org/

Typ školy: Štátne, Széchenyiho ulica 1999/9, Dunajská Streda
Riaditeľ/ka: Bc.Beáta Špernáková , www.msszechenyiho.alelkes.eu

Typ školy: Štátne, Dunajská 1061, Šamorín
Riaditeľ/ka: Erika Zacharov

Typ školy: Štátne, Cintorínska 5, Gabčíkovo
Riaditeľ/ka: Bc. Mária Csörgőová, www.gabcikovo.sk

Typ školy: Štátne, Hlavná 193, Orechová Potôň
Riaditeľ/ka: Mgr. Anikó Fekete, www.zsorechovapoton.sk

Typ školy: Štátne, Hviezdoslavov 51, Hviezdoslavov
Riaditeľ/ka: Monika Trnková , www.mshviezdoslavov.meu.sk

Typ školy: Štátne, Komenského 1113, Gabčíkovo
Riaditeľ/ka: Viera Profantová , www.gabcikovo.sk

Typ školy: Štátne, Vydrany 314, Vydrany
Riaditeľ/ka: Henrieta Vanyeková , www.vydrany.sk

Typ školy: Štátne, Októbrová ulica 939/47, Dunajská Streda
Riaditeľ/ka: Annamária Pázmány

Typ školy: Štátne, Kútniky 644, Kútniky
Riaditeľ/ka: Mgr. Robert Varga

Typ školy: Štátne, Rybný trh 14, Dunajská Streda
Riaditeľ/ka: Mária Varga

Typ školy: Štátne, Námestie SNP 187/11, Dunajská Streda
Riaditeľ/ka: Mgr.Bc.Monika Csicsayová,Dis.

Typ školy: Štátne, Kvetoslavov 264, Kvetoslavov
Riaditeľ/ka: Miroslava Pellová

Typ školy: Štátne, Alžbetínske nám. 323/3, Dunajská Streda
Riaditeľ/ka: PaedDr.Diana Borbélyová

Typ školy: Štátne, Dunajský Klátov 20., Dunajský Klátov
Riaditeľ/ka: Mgr. Éva Petrovits

Typ školy: Štátne, Gazdovský rad 37, Šamorín
Riaditeľ/ka: Mgr. Zuzana Minarechová

Typ školy: Štátne, Komenského ulica 357/2, Dunajská Streda
Riaditeľ/ka: Eva Németh

Typ školy: Štátne, Nám. priateľstva 2173/27, Dunajská Streda
Riaditeľ/ka: Edit KeszeghNajbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.
Diskusia
29.4.2020 05:54 - olga
Dobrý den, dámy a páni. Moje meno je OLGA ELENA, som požiciavatel pôžiciek a tiež financný konzultan...
29.4.2020 05:53 - olga
Dobrý den, dámy a páni. Moje meno je OLGA ELENA, som požiciavatel pôžiciek a tiež financný konzultan...
29.4.2020 05:52 - olga
Dobrý den, dámy a páni. Moje meno je OLGA ELENA, som požiciavatel pôžiciek a tiež financný konzultan...
29.4.2020 05:52 - olga
Dobrý den, dámy a páni. Moje meno je OLGA ELENA, som požiciavatel pôžiciek a tiež financný konzultan...