Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Materská škola Bánovce nad Bebravou

Vyhľadané 29 škôl v databáze

Materská škola

Typ školy: Štátne, Rybany 357, Rybany
Riaditeľ/ka: Jana Bucková

Typ školy: Štátne, Hollého 1246/1, Bánovce nad Bebravou
Riaditeľ/ka: Mgr. Alena Laginová

Typ školy: Štátne, Ruskovce 57, Ruskovce
Riaditeľ/ka: Oľga Masarovičová , www.ruskovce.eu

Typ školy: Štátne, J. A. Komenského 1318/4, Bánovce nad Bebravou
Riaditeľ/ka: Božena Považanová , www.banovce.sk

Typ školy: Štátne, Ul.5. apríla 793/12, Bánovce nad Bebravou
Riaditeľ/ka: Mgr. Helena Šulová , www.banovce.sk

Typ školy: Štátne, Slatina nad Bebravou 154, Slatina nad Bebravou
Riaditeľ/ka: Mgr. Ivana Mikušová, www.skolaslatina.edupage.org

Typ školy: Štátne, Radlinského 1668/10, Bánovce nad Bebravou
Riaditeľ/ka: Slávka Janegová, www.banovce.sk

Typ školy: Štátne, J. C. Hronského 1289/2, Bánovce nad Bebravou
Riaditeľ/ka: Stanislava Mišová , www.banovce.sk

Typ školy: Štátne, Dvorec 63, Dvorec
Riaditeľ/ka: Mgr. Nadežda Sokolíková , www.zsdvorec.edupage.org

Typ školy: Štátne, 9. mája 596/3, Bánovce nad Bebravou
Riaditeľ/ka: Drahomíra Gogorová , www.banovce.sk

Typ školy: Štátne, Slatina nad Bebravou 154, Slatina nad Bebravou
Riaditeľ/ka: Mgr. Milan Fajer , www.zsslatbeb.edu.sk

Typ školy: Štátne, SNP 5, Uhrovec
Riaditeľ/ka: PaedDr. Roman Ševčík , www.zsuhrovec.edu.sk

Typ školy: Štátne, m. č. Horné Ozorovce 28, Bánovce nad Bebravou
Riaditeľ/ka: Viera Obertová

Typ školy: Štátne, Krásna Ves 141, Krásna Ves
Riaditeľ/ka: Iveta Červená

Typ školy: Štátne, Zlatníky 62, Zlatníky
Riaditeľ/ka: Anna Stanková

Typ školy: Štátne, Dežerice 101, Dežerice
Riaditeľ/ka: Jana Valisková

Typ školy: Štátne, Dolné Naštice 135, Dolné Naštice
Riaditeľ/ka: Ľudmila Kovačiková

Typ školy: Štátne, Horné Naštice 75, Horné Naštice
Riaditeľ/ka: Viera Hederová

Typ školy: Štátne, Kšinná 237, Kšinná
Riaditeľ/ka: Janka Melcerová

Typ školy: Štátne, Malá Hradná 104, Malá Hradná
Riaditeľ/ka: Katarína KrchlíkováNajbližšie akcie na školách
22.4.2020 - Talentová prijímacia skúška pre študijný odbor TNI
23.4.2020 - Deň otvorených dverí
24.4.2020 - Školenie pre rodičov o vzdelávacom systéme
7.5.2020 - Prijímacie konanie
7.5.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.