Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Materská škola Bardejov

Vyhľadané 76 škôl v databáze

Materská škola

Typ školy: Štátne, Nižná Polianka 50, Nižná Polianka
Riaditeľ/ka: Mgr.Viera Zozomová , zsnpolianka.edupage.org

Typ školy: Štátne, Pod Papierňou 1, Bardejov
Riaditeľ/ka: PaedDr. Ján Lazor, www.zspp.edupage.org

Typ školy: Štátne, Majerová 30, Hažlín
Riaditeľ/ka: Mgr. Anna Leškaničová, zssmshazlin.edupage.org

Typ školy: Štátne, Smilno 205, Smilno
Riaditeľ/ka: Mgr. Silvia Gujdanová, zssmssmilno.edupage.org

Typ školy: Cirkevná, Majer 5, Bardejov - Dlhá lúka
Riaditeľ/ka: Mgr. Mária EXNEROVÁ, www.czssfdl.edupage.sk

Typ školy: Štátne, Osikov 103, Osikov
Riaditeľ/ka: Mgr. Júlia Putnocká

Typ školy: Štátne, Hertník 260, Hertník
Riaditeľ/ka: Mgr. Ľubomíra Kašpriková

Typ školy: Štátne, Pod Vinbargom 1, Bardejov
Riaditeľ/ka: Mgr. Milena Kravcová

Typ školy: Štátne, Kučín 57, Kučín
Riaditeľ/ka: Mária Katuščáková

Typ školy: Štátne, Lenartov 38, Lenartov
Riaditeľ/ka: Alena Kolbasová

Typ školy: Štátne, Lukavica 30, Lukavica
Riaditeľ/ka: Marcela Červeňanská

Typ školy: Štátne, Nižný Tvarožec 27, Nižný Tvarožec
Riaditeľ/ka: Iveta Gočová

Typ školy: Štátne, Šiba 142, Šiba
Riaditeľ/ka: Jana Lukáčová

Typ školy: Cirkevná, Poštárka 12, Bardejov
Riaditeľ/ka: Mgr. Mária Jevčáková

Typ školy: Štátne, Abrahámovce 26, Abrahámovce
Riaditeľ/ka: Agnesa Billá

Typ školy: Štátne, Gorkého 13, Bardejov
Riaditeľ/ka: Emília Dzurišová

Typ školy: Štátne, Komenského 24, Bardejov
Riaditeľ/ka: Anna Pavličková

Typ školy: Štátne, Komenského 47, Bardejov
Riaditeľ/ka: Katarína Kosárová

Typ školy: Štátne, Nábrežná 2, Bardejov
Riaditeľ/ka: Mgr. Milena Hudáková

Typ školy: Štátne, Nám.arm.gen. L.Svobodu 15, Bardejov
Riaditeľ/ka: Dana JazudekováNajbližšie akcie na školách
22.4.2020 - Talentová prijímacia skúška pre študijný odbor TNI
23.4.2020 - Deň otvorených dverí
24.4.2020 - Školenie pre rodičov o vzdelávacom systéme
7.5.2020 - Prijímacie konanie
7.5.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.