Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Zoznam škôl Nitra

Vyhľadané 178 škôl v databáze
Typ školy: Štátne, Hospodárska 7, Nitra
Riaditeľ/ka: Petronela Pospíšilová , www.mshospodarska.uniag.sk

Typ školy: Štátne, Za humnami 78, Nitra
Riaditeľ/ka: Mária Bordášová , www.msnitra.org

Typ školy: Štátne, Hlavná 153, Vráble
Riaditeľ/ka: Ľubica Striešková , www.nasaskolka.unas.cz

Typ školy: Štátne, Golianovo 60, Golianovo
Riaditeľ/ka: PaedDr. Jana Ferenczyová , zsgolianovo.eu

Typ školy: Štátne, Slančíkovej 2, Nitra
Riaditeľ/ka: Mgr. Jaroslav Maček, www.spsnr.edu.sk

Typ školy: Štátne, Cabajská 6, Nitra
Riaditeľ/ka: Ing. Milan Adame, www.soupcabajskanr.edu.sk

Typ školy: Štátne, Cabajská 4, Nitra
Riaditeľ/ka: Ing. Marian Slovák, www.spssnr.sk

Typ školy: Súkromné, Škultétyho ul. 1, Nitra
Riaditeľ/ka: Ing. Dana Dovalová, ssusnitra.edupage.org/

Typ školy: Cirkevná, Farská 43, Nitra
Riaditeľ/ka: Mgr. Ing. Karol Žák, CSc. , www.zsfarskanr.edu.sk

Typ školy: Súkromné, Piaristická 2, Nitra
Riaditeľ/ka: Mgr. Mariana Pauková , www.ateliermedea.sk

Typ školy: Súkromné, Krčméryho 2, Nitra
Riaditeľ/ka: Mgr. Helena Madariová , www.szusnr.edu.sk

Typ školy: Štátne, Nitrianska 98, Branč
Riaditeľ/ka: Mgr. Mária Mlyneková , www.zsbranc.edu.sk

Typ školy: Štátne, časť Cabaj 197, Cabaj - Čápor
Riaditeľ/ka: PaedDr. Pavol Zentko , www.zscabaj.edupage.org

Typ školy: Štátne, Beethovenova 1, Nitra
Riaditeľ/ka: Mgr. Ľubomír Svitač , www.zsbeethovenova.edupage.org

Typ školy: Štátne, Cabajská 2, Nitra
Riaditeľ/ka: Mgr. Dana Rapavá , www.zscabajska.edupage.org

Typ školy: Štátne, Nábrežie mládeže 5, Nitra
Riaditeľ/ka: PaedDr. Ladislav Habalčík , www.zsnabrezienr.edu.sk

Typ školy: Štátne, Topoľová 8, Nitra
Riaditeľ/ka: Mgr. Helena Babušíková , www.zstopolovanr.edu.sk

Typ školy: Štátne, Poľný Kesov 69, Poľný Kesov
Riaditeľ/ka: Mgr. Jarmila Adamovská , www.zspolnykesov.edupage.org

Typ školy: Štátne, Veľký Lapáš 499, Veľký Lapáš
Riaditeľ/ka: Mgr. Marián Ševčík , www.velkylapas.sk

Typ školy: Štátne, Školská 330, Jelenec
Riaditeľ/ka: PaedDr. Eva Barboríková , www.zsjelenec.edupage.org



Najbližšie akcie na školách
9.3.2021 - Deň otvorených dverí
10.3.2021 - Prijímacie konanie
11.3.2021 - Deň otvorených dverí
31.3.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
31.3.2021 - Mobilfest
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.
Diskusia
1.3.2021 10:16 - Kristína P.
Po skúsenostiach s inými základnými školami je to úplne perfektná škola úžasný prístup a o prístupe...
3.2.2021 15:57 - Klára
Myslím si, že táto škola dokáže kvalitne pripraviť svojich žiakov na ich budúce povolanie. Aktivity...
2.2.2021 14:58 - Katarína
Ja si myslím,že sošpg je jedna úžasná stredná škola ktorá dokáže perfektne pripraviť na budúcnosť. U...
2.2.2021 13:58 - Patrícia
Aj keď škola nie je ľahká, ale o to niekedy lepšie, nám ponúka veľa možností vo vzdelaní do budúcna,...