Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Zoznam škôl Bratislava III

Vyhľadané 54 škôl v databáze
Typ školy: Štátne, Kalinčiakova 12, Bratislava-Nové Mesto
Riaditeľ/ka: Noga Dušan , www.skolakalina.sk

Typ školy: Súkromné, Karpatské námestie 9, Bratislava-Rača
Riaditeľ/ka: Kubešová Elena, www.peknevlasy.sk

Typ školy: Štátne, Račianska 190, Bratislava-Nové Mesto
Riaditeľ/ka: Šíp Roman, Ing., www.polygraficka.sk

Typ školy: Štátne, Jeséniova 54, Bratislava-Nové Mesto
Riaditeľ/ka: Ing. Zuzana Salíniová

Typ školy: Štátne, Odborárska 2, Bratislava-Nové Mesto
Riaditeľ/ka: Daneková Ľubica, Mgr. , www.zsodborba.edu.sk

Typ školy: Štátne, Osadná 5, Bratislava-Nové Mesto
Riaditeľ/ka: Kopásková Iveta, Mgr. , www.zsceska.sk/MSOsadna/index.htm

Typ školy: Štátne, Mikovíniho 1, Bratislava-Nové Mesto
Riaditeľ/ka: Biela Katarína, Ing., www.zha.sk

Typ školy: Štátne, Račianska 105, Bratislava-Nové Mesto
Riaditeľ/ka: Barkolová Janka, Ing., www.zssracianska.sk

Typ školy: Štátne, Hlinícka 1, Bratislava-Rača
Riaditeľ/ka: Sadloň Ján, PaedDr., www.souptba.sk

Typ školy: Súkromné, Česká 10, Bratislava-Nové Mesto
Riaditeľ/ka: Danišová Martina, PaedDr., www.gymnaziumceska.sk

Typ školy: Súkromné, Česká 10, Bratislava-Nové Mesto
Riaditeľ/ka: Danišová Martina, PaedDr., www.gymnaziumceska.sk

Typ školy: Cirkevná, Osloboditeľská 27, Bratislava-Vajnory
Riaditeľ/ka: Kováčiková Mária, Mgr. , www.zsjanapavla.sk

Typ školy: Štátne, Cádrova 23, Bratislava-Nové Mesto
Riaditeľ/ka: Popluhár Róburt, PaedDr. , www.zscaba.edu.sk

Typ školy: Štátne, Česká 10, Bratislava-Nové Mesto
Riaditeľ/ka: Kopásková Iveta, Mgr. , www.zsceska.sk

Typ školy: Štátne, Jeséniova 54, Bratislava-Nové Mesto
Riaditeľ/ka: Kuráková Helena, Mgr. , www.zsjeseniovaba.edu.sk

Typ školy: Štátne, Riazanská 75, Bratislava-Nové Mesto
Riaditeľ/ka: Ulmann Michal, Mgr. , www.zsriazanba.edu.sk

Typ školy: Štátne, Sibírska 39, Bratislava-Nové Mesto
Riaditeľ/ka: Partelová Milena, Mgr. , www.sibirska.sk

Typ školy: Štátne, Za kasárňou 2, Bratislava-Nové Mesto
Riaditeľ/ka: Fremal Roman, Mgr. , www.zszakasba.euweb.cz

Typ školy: Štátne, Osloboditeľská 1, Bratislava-Vajnory
Riaditeľ/ka: Vasilová Ľuboslava, Mgr. , www.zsosloboditelska.sk

Typ školy: Štátne, Cádrova 15, Bratislava-Nové Mesto
Riaditeľ/ka: Popluhár Robert, PaedDr.Najbližšie akcie na školách
9.3.2021 - Deň otvorených dverí
10.3.2021 - Prijímacie konanie
11.3.2021 - Deň otvorených dverí
31.3.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
31.3.2021 - Mobilfest
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.
Diskusia
1.3.2021 10:16 - Kristína P.
Po skúsenostiach s inými základnými školami je to úplne perfektná škola úžasný prístup a o prístupe...
3.2.2021 15:57 - Klára
Myslím si, že táto škola dokáže kvalitne pripraviť svojich žiakov na ich budúce povolanie. Aktivity...
2.2.2021 14:58 - Katarína
Ja si myslím,že sošpg je jedna úžasná stredná škola ktorá dokáže perfektne pripraviť na budúcnosť. U...
2.2.2021 13:58 - Patrícia
Aj keď škola nie je ľahká, ale o to niekedy lepšie, nám ponúka veľa možností vo vzdelaní do budúcna,...