Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Testy

Test podnikateľského IQ

Test, ktorý sa chystáte absolvovať, nie je meradlom budúceho úspechu, môže ale vyzdvihnúť vaše osobnostné charakteristiky vhodné na podnikanie a zároveň poukázať na vaše slabiny v oblasti podnikateľského IQ, ktoré môžu kriticky ovplyvniť vašu podnikateľskú kariéru.

Na každú z nasledujúcich otázok odpovedzte úprimne - Áno či Nie, výsledné skóre predstavuje hodnotu vášho podnikateľského IQ.

Zdroj: Test prevzatý z Entrepreneur.com - preložené a redakčne upravené.

Najbližšie akcie na školách
12.11.2019 - Deň otvorených dverí
13.11.2019 - Deň otvorených dverí
14.11.2019 - Deň otvorených dverí
15.11.2019 - Deň otvorených dverí
28.11.2019 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.