Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Diskusia

Materská škola, Lesná 10, Kolárovo

Diskusia a recenzie tejto školy

« späť na profil školy

Súhlasím | Nesúhlasím |
Takto to vyzerá keď podvodník komunikuje sám so sebou :D
Súhlasím | Nesúhlasím |
No to nemáš začo. Stačilo by keby si do google dala ammado pôžička nabudúce :-)
Súhlasím | Nesúhlasím |
Ďakujem ti moc
Súhlasím | Nesúhlasím |
Ammado má viac pôžičiek. TU sú: Pôžička: www.ammado.sk Nebanková pôžička: www.ammado.sk/pozicky Pôžička ihneď: www.ammado.sk/pozicka-ihned Pôžička mini: www.ammado.sk/pozicka/mini-pozicka Pôžička na kartu: www.ammado.sk/pozicka-na-kartu Pôžička bez registra: www.ammado.sk/products/pozicka-bez-registra Pôžička bez dokladovania príjmu: www.ammado.sk/products/pozicka-bez-dokladovania-prijmu
Súhlasím | Nesúhlasím |
takú pôžičku nepoznám.Stránka je vymyslená. Akáje adresa na to ammado? Viete to?
Súhlasím | Nesúhlasím |
A čo napríklad Lux pôžička? https://www.luxiropozicka.sk
Súhlasím | Nesúhlasím |
Ammado je dobrá pôžička !
Súhlasím | Nesúhlasím |
Pozná niekto Ammado pôžičku? Vraj je najlacnejšia
Súhlasím | Nesúhlasím |
Odplata Pôžička môže byť odplatná alebo bezodplatná. Pri peňažnej pôžičke sa (prípadná) dohodnutá odplata nazýva úroky. Pri nepeňažnej pôžičke (t.j. pri pôžičke veci inej než peniaze) sa (prípadná) odplata nazýva úroky alebo pôžičovné (prípadne nájomné, tento výraz sa ale obyčajne používa v súvislosti s nájomnou zmluvou); namiesto úrokov možno pri nepeňažnej pôžičke dohodnúť poskytnutie primeraného väčšieho množstva alebo vecí lepšej akosti, spravidla toho istého druhu (§ 658 Občianskeho zákonníka).[8][2] Úroky je dlžník povinný platiť iba vtedy, ak boli dohodnuté. Ich výšku Občiansky zákonník neupravuje.[9] Čas vrátanie požičaného Ak sa veriteľ s dlžníkom dohodli na termíne, požičanú vec treba vrátiť v dohodnutom termíne. Ak sa na termíne nedohodli, požičanú vec treba vrátiť na požiadanie veriteľa. Splatnosť pôžičky môže byť dohodnutá aj formou splátok.[1][2][4] Úroky z omeškania, nesplatenie Ak dlžník vec nevráti v dohodnutom termíne, môže od neho veriteľ požadovať úroky z omeškan
Súhlasím | Nesúhlasím |
Pôžička Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání Pôžička je záväzkový právny vzťah, ktorého predmetom je prenechanie veci určenej podľa druhu (napríklad peňazí) veriteľom dlžníkovi, pričom sa dlžník zároveň zaväzuje vrátiť vec rovnakého druhu po uplynutí dohodnutej doby resp. na požiadanie. O pôžičke sa uzatvára zmluva o pôžičke, ktorú upravuje Občiansky zákonník v § 657 a 658. Čo sa požičiava (t.j. predmet zmluvy o pôžičke) a čo treba vrátiť Predmetom pôžičky je vec určená podľa druhu (t.j. nie vec určená individuálne, čiže individuálne rozlíšiteľná), napríklad peniaze, cukor, pšenica. Predmetom pôžičky nemôže byť napr. nehnuteľnosť, pretože je to vec určená individuálne.[2] Požičiavanie športového vybavenia, DVD, áut a pod. nie je pôžička v právnom zmysle, pretože sa v týchto prípadoch požičiava vec určená individuálne, keďže treba vrátiť presne tú istú vec, ktorú ste si požičali (a nie len rovnakú vec). Hoci sa rôzne podniky poskytujúce takéto predmety označujú ako "pôžičovne"
Súhlasím | Nesúhlasím |
Prečo pôžičku? Myslíš, že s pôžičkou niečo vyriešiš?
Súhlasím | Nesúhlasím |
Škôlky pýtajú veľké poplatky. To si mám akože vziať pôžičku?

Najbližšie akcie na školách
23.1.2021 - Deň otvorených dverí
11.2.2021 - Deň otvorených dverí
12.2.2021 - Deň otvorených dverí
11.3.2021 - Deň otvorených dverí
1.4.2021 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.