Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Diskusia

Súkromné gymnázium, Petzvalova 4, Košice -

Priority nášho gymnázia sú: komunikácia medzi učiteľmi, študentami, rodičmi a vedením školy nízky počet študentov v triede individuálny prístup a starostlivosť pedagógov o nadaných a talentovaných študentov účasť na rôznych súťažiach a olympiádach možnosť trávenia voľného času vo viacerých záujmových krúžkoch príjemná atmosféra a nestresové vyučovanie zavádzanie moderných technológií do vyučovania dôraz na dodržiavanie pravidiel slušnosti a etiky dôslednosť plnenia tematických plánov vypracovaných na základe schválených učebných osnov MŠ SR

Buďte prvý kto prispeje do tejto diskusie...


Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.