Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Staň sa zástupcom mladých ľudí a rokuj v ich mene v OSN

Staň sa zástupcom mladých ľudí a rokuj v ich mene v OSNMladí vo veku od 18 do 25 rokov s dobrou orientáciou v medzinárodnom prostredí, záujmom o diplomaciu a dobrou znalosťou anglického jazyka môžu využiť príležitosť a stať sa mládežníckym delegátom OSN.

10. 7. 2018

Poslaním projektu je nielen reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN a zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni. Náplňou je aj propagácia a napĺňanie ľudských práv a následné šírenie povedomia o fungovaní OSN, aktívnom občianstve a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja medzi slovenskou mládežou.

Ako sa stať mládežníckym delegátom OSN?

Zašlite do 17. 7. 2018 na emailovú adresu osn.delegat@akram.sk životopis v slovenskom jazyku a agendu a zdôvodnenie jej výberu na 1 – 3 normostrany.

Uveďte a zdôvodnite, akou čiastkovou témou by ste sa chceli zaoberať počas trvania vášho mandátu v slovenskom verejnom priestore. Stručne v bodoch navrhnite, akú tému by ste chceli riešiť, akým spôsobom, v akom časovom harmonograme. Taktiež uveďte s kým budete spolupracovať, čo je cieľom celej aktivity, aký by mal byť výstup na konci mandátu.

Pripojte také esej v anglickom jazyku v rozsahu 3 – 5 normostrán na tému „Is youth sufficiently involved in the implementation of Agenda 2030 and Sustainable Development Goals? If not, what barriers do you see? Elaborate with focus on SDG 16.“

Výberové konanie je dvojkolové. Vyzývatelia zrealizujú výber na základe doručených podkladov. Postupujúci kandidáti budú pozvaní  na osobný pohovor pred komisiou zloženou zo zástupcov MŠVVaŠ SR, MZVaEZ SR, AKRAM a bývalého mládežníckeho delegáta. Pohovory sa uskutočnia koncom júla (24., respektive 25. 7. 2018).

Zdroj: minedu.sk

 

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.