Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Rodičia by mali prijať fakt, že všetci žiaci nemôžu byť jednotkári

Rodičia by mali prijať fakt, že všetci žiaci nemôžu byť jednotkáriAk má žiak dosiahnuť pred polročným vysvedčením dobré výsledky, nesmie byť vystresovaný z tlaku a očakávaní svojich rodičov.

23. 1. 2019

Je dôležité, aby rodičia akceptovali reálne možnosti a schopnosti svojho dieťaťa. Podľa psychologičky Denisy Maderovej je potrebné prijať fakt, že sú predmety, v ktorých ich dieťa nebude vynikať. 

Na druhej strane by však rodičia nemali situáciu zľahčovať vyhláseniami o tom, že známky nie sú dôležité.

Ak má školák zvládnuť zvýšenú záťaž posledných dní pred uzavretím polročných známok, je nevyhnutné, aby rodičia dohliadli na úpravu jeho denného režimu. V tejto súvislosti psychologička zdôraznila nevyhnutnosť obmedziť aktivitu pri počítači i vymedzenie času, v ktorom sa môže hrať. Varovala aj pred večerným hraním hier.

Obdobie pred vysvedčením neznamená, že dieťa musí zabudnúť na voľnočasové aktivity a venovať sa len učeniu. Dôležité je zadeliť čas a vybrať na učenie najvhodnejšiu dobu. Psychologička odporúča dieťa po príchode zo školy nechať trochu oddýchnuť a začať sa učiť po 16.00 hodine.

Zdroj: teraz.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
8.6.2020 - Prijímacie konanie
18.6.2020 - Deň otvorených dverí
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.