Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Prihlášky do škôlok a škôl má byť možné podávať elektronicky

Prihlášky do škôlok a škôl má byť možné podávať elektronickyV novele zákona o výchove a vzdelávaní to navrhujú poslanci Národnej rady SR za SNS Eva Smolíková, Andrej Danko, Tibor Bernaťák a Tibor Jančula.

30. 1. 2018

Prihlášky do materských, základných, špeciálnych aj stredných škôl by žiaci a ich rodičia mohli podávať aj elektronicky. Právnu normu pred týždňom schválili členovia Ústavnoprávneho výboru NR SR. Posledné slovo bude mať blížiace sa plénum.

Zmena zákona prichádza v súvislosti s elektronizáciou verejnej správy. Elektronicky by sa mohla vydávať aj správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa alebo žiaka a písomné vyjadrenie školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Novela zákona sa má týkať aj triednej knihy. Tá by sa po novom nemusela na konci školského roka vytlačiť v listinnej podobe. Novela tiež precizuje zoznam osobných údajov, ktoré škola alebo školské zariadenie môžu spracúvať.

Výbor odobril aj ďalšiu novelu od SNS, podľa ktorej by ministerstvo školstva mohlo riadiť experimentálne overovania a nie iba rozhodovať. Národniari v novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve navrhujú aj to, aby riaditelia niektorých druhov škôl a školských zariadení nerozhodovali v správnom konaní. To by však nemalo brániť rodičom ani žiakom riešiť prípadné porušenie zákona.

Koaliční poslanci upravujú aj situáciu, keď novozriadená škola nemá riaditeľa, alebo bol riaditeľ odvolaný. Tuto funkciu by mal dočasne vykonávať pedagogický zamestnanec.

Zdroj: teraz.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
8.6.2020 - Prijímacie konanie
18.6.2020 - Deň otvorených dverí
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.