Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Mladí ľudia sa môžu uchádzať o pozíciu mládežníckeho delegáta OSN za SR

Mladí ľudia sa môžu uchádzať o pozíciu mládežníckeho delegáta OSN za SRAk máte 18 až 25 rokov, záujem o medzinárodnú situáciu a výbornú angličtinu, máte šancu stať sa mládežníckym delegátom OSN za Slovenskú republiku.

28. 5. 2019

Cielom projektu je reprezentácia a zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a napĺňanie ľudských práv a následné šírenie povedomia o fungovaní OSN, aktívnom občianstve a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja.

Prihlásiť sa môžete do 12. júna 2019 prostredníctvom prihlasovacieho formulára a zaslaním vášho štruktúrovaného životopisu v slovenskom jazyku. Súčasťou prihlášky je aj popis agendy delegáta a esej v anglickom jazyku. Podrobné informácie o výzve nájdete na stránke Asociácie krajských rád mládeže www.akram.sk/1656-2 .

Výberové konanie je dvojkolové. Vyzývatelia zrealizujú výber na základe doručených podkladov. Postupujúci kandidáti budú pozvaní do druhého kola na osobný pohovor prebiehajúci aj v anglickom jazyku.

Pohovory sa uskutočnia 27. 6. 2019 na MŠVVaŠ SR. Komisa je zložena zo zástupcu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Asociácie krajských rád mládeže a bývalého mládežníckeho delegáta.

Zdroj: minedu.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.