Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Ministerstvo školstva posilní kariérové poradenstvo

Ministerstvo školstva posilní kariérové poradenstvoPomôcť žiakom rozhodnúť sa pri výbere svojho budúceho povolania, a to predovšetkým so zreteľom na požiadavky trhu práce, ich talent, záujmy a zručnosti má za úlohu nový systém kariérového poradenstva.

22. 3. 2019

Nová právna úprava prináša inštitucionálne prerozdelenie výkonu kariérového poradenstva. Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie budú zabezpečovať úlohy, ktoré doteraz vykonávali pedagogickí zamestnanci na školách.

Výkon pedagogických pracovníkov na školách nebol dostatočne efektívny, vzhľadom na to, že často išlo o odborné činnosti (diagnostická činnosť, koordinácia výmeny informácií o potrebách trhu práce).

Zákon tiež vytvára priestor na skvalitnenie práce pedagógov venujúcich sa kariérovému poradenstvu tým, že v rámci svojho úväzku budú mať vyčlenených až 5 hodín týždenne na túto činnosť.  V súčasnosti sa pedagógovia môžu venovať kariérovému poradenstvu 1 hodinu týždenne.

Pripravovaný zákon vymedzuje novú kategóriu odborného zamestnanca – kariérový poradca, pôsobiť bude v CPPPaP na úrovni okresov. Pôjde o osobitného odborníka, ktorý sa bude orientovať na študentov a rodičov, ale zároveň aj podporovať ostatných učiteľov venujúcich sa  tejto činnosti v rámci okresu.

Zdroj: minedu.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.