Akú školu hľadáte?

Základná škola Partizánske

Vyhľadané 21 škôl v databáze
Základná škola
Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa

Typ školy: Cirkevná, Nám. SNP 200/22, 95801 Partizánske
Riaditeľ/ka: Daniela Gubková, www.czsjanakrstitela.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Školská 219, Žabokreky nad Nitrou

Typ školy: Štátne, Školská 219, 95852 Žabokreky nad Nitrou
Riaditeľ/ka: Mgr. Jana Števicová, zsmszabokrekynn.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola Hradište 277

Typ školy: Štátne, Školská 277, 95854 Hradište
Riaditeľ/ka: Mgr. Jana Vlčanová, zshradiste.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Skačany 539, Skačany

Typ školy: Štátne, Skačany 539, 95853 Skačany
Riaditeľ/ka: Mgr. Darina Kurilová, www.zsskacany.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, Partizánske

Typ školy: Štátne, Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske
Riaditeľ/ka: Mgr. Juraj Guniš, www.zsvopar.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola Veľké Uherce 145

Typ školy: Štátne, Veľké Uherce 145, 95841 Veľké Uherce
Riaditeľ/ka: Ing. Nadežda Vičanová, www.zsvelkeuherce.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola, Malinovského 1160/31, Partizánske

Typ školy: Štátne, Malinovského 1160/31, 95806 Partizánske
Riaditeľ/ka: Mgr. Alena Barancová, www.zsmalinovpart.edu.sk

To ma zaujíma

Základá škola Valentína Beniaka s MŠ, Školská 189/7, Chynorany

Typ školy: Štátne, Školská 186/13, 95633 Chynorany
Riaditeľ/ka: PaedDr. Andrej Petrík, zschynorany.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Školská 219, Žabokreky nad Nitrou

Typ školy: Štátne, Školská 219, 95852 Žabokreky nad Nitrou
Riaditeľ/ka: PaedDr.Róbert Košík, PhD., ww.zsmszabokrekynn.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola Radovana Kaufmana, Partizánske

Typ školy: Štátne, Nádražná 955, 95801 Partizánske
Riaditeľ/ka: PaedDr. Jana Somogyiová, www.zsnadpe.edu.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Športovcov 372/21, Partizánske

Typ školy: Štátne, Športovcov 372/21, 95804 Partizánske
Riaditeľ/ka: Mgr. Adriana Minarovjechová, www.zsvbielice.edupage.org

To ma zaujíma

Súkromná základná umelecká škola, Veľké Uherce 137, Veľké Uherce

Typ školy: Súkromné, Veľké Uherce 137, 95841 Veľké Uherce
Riaditeľ/ka: Mgr. Alena Valuchová, www.szusvu.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Školská 14, Bošany

Typ školy: Štátne, Školská 14, 95618 Bošany
Riaditeľ/ka: RNDr. Jana Kontúrová, www.zsbosany.edu.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Klátova Nová Ves 351, Klátova Nová Ves

Typ školy: Štátne, Klátova Nová Ves 351, 95844 Klátova Nová Ves
Riaditeľ/ka: Mgr .Martina Molčanová, zsknv.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola Rudolfa Jašíka, Obuvnícka 432/23, Partizánske

Typ školy: Štátne, Obuvnícka 432/23, 95801 Partizánske
Riaditeľ/ka: PaedDr. Rudolf Ivanovič, www.zsrjasika.sk

To ma zaujíma

Základná umelecká škola, Nám. SNP 211/32, Partizánske

Typ školy: Štátne, Nám. SNP 211/32, 95801 Partizánske
Riaditeľ/ka: Renáta Andrejová, www.zuspartizanske.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Brodzany 25, Brodzany

Typ školy: Štátne, Brodzany 25, 95842 Brodzany
Riaditeľ/ka: Mgr. Valéria Gergelová

To ma zaujíma

Základná škola, Veľký Klíž 106, Veľký Klíž

Typ školy: Štátne, Veľký Klíž 106, 95845 Veľký Klíž
Riaditeľ/ka: Mgr. Jana Hudoková

To ma zaujíma

Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou, Školská 186/13, Chynorany

Typ školy: Štátne, Školská 186/13, 95633 Chynorany
Riaditeľ/ka: PaedDr. Jana Somogyiová, www.zschynorany.edu.sk

To ma zaujíma

Základná umelecká škola Bošany

Typ školy: Štátne, Pribinova 227/24, 95618 Bošany
Riaditeľ/ka: Mgr. Soňa Korcová

To ma zaujíma

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt