Akú školu hľadáte?

Stredná škola Košice I

Vyhľadané 21 škôl v databáze
Stredná škola
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, 040 01 Košice

Typ školy: Štátne, Jakobyho 15, 04001 Košice
Riaditeľ/ka: Mgr. art. Zsolt Lukács, www.supke.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice

Typ školy: Štátne, Palackého 14, 04001 Košice
Riaditeľ/ka: Ing. Jana Lenhardtová, soszke.edupage.org

To ma zaujíma

Gymnázium, Šrobárova 1, Košice

Typ školy: Štátne, Šrobárova 1, 042 23 Košice
Riaditeľ/ka: Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, www.srobarka.sk

To ma zaujíma

Súkromná stredná odborná škola ekonomickáTercium, Palackého 14, Košice

Typ školy: Súkromné, Palackého 14, 04001 Košice
Riaditeľ/ka: Ing. Anna Šáriová, www.tercium.sk

To ma zaujíma

Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Typ školy: Štátne, Park mládeže 5, 04001 Košice
Riaditeľ/ka: Mgr. Milan Marinčák, www.gpm.sk

To ma zaujíma

Gymnázium Milana Rastislava Štefánika

Typ školy: Štátne, Nám. L. Novomeského 4, 042 24 Košice
Riaditeľ/ka: Mgr. Ivana Antoniová, gmrske.edupage.sk

To ma zaujíma

Súkromné konzervatórium, Zádielska 12, Košice

Typ školy: Súkromné, Zádielska 12, 04001 Košice
Riaditeľ/ka: Mgr. Boris Girdasov, www.skke.sk

To ma zaujíma

Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice

Typ školy: Štátne, Hlavná 113, 04001 Košice
Riaditeľ/ka: Ing. Martin Hospodár, spsdopravnake.sk

To ma zaujíma

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice

Typ školy: Štátne, Moyzesova 17, 04176 Košice
Riaditeľ/ka: Mgr. Eva Göblová, www.moyzeska.sk

To ma zaujíma

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice

Typ školy: Štátne, Watsonova 61, 040 01 Košice
Riaditeľ/ka: Ing. Peter Országh, www.oake.sk

To ma zaujíma

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského

Typ školy: Cirkevná, Zbrojničná 3, 04001 Košice
Riaditeľ/ka: PaedDr. Anna Medvecká - kl.103, www.gta.sk

To ma zaujíma

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice

Typ školy: Štátne, Komenského 44, 04001 Košice
Riaditeľ/ka: Ing. Štefan Krištín, www.spseke.sk

To ma zaujíma

Gymnázium, Poštová 9, Košice

Typ školy: Štátne, Poštová 9, 04252 Košice
Riaditeľ/ka: RNDr. Marián Ružička, www.gympos.sk

To ma zaujíma

Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice

Typ školy: Cirkevná, Škultétyho 10, 04001 Košice
Riaditeľ/ka: Mgr. Martin Ilavský, www.egjak.sk

To ma zaujíma

Konzervatórium, Timonova 2, Košice

Typ školy: Štátne, Timonova 2, 04001 Košice
Riaditeľ/ka: Mgr.art. Aneta Hollá, ArtD., konke.sk

To ma zaujíma

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice

Typ školy: Štátne, Lermontovova 1, 04001 Košice
Riaditeľ/ka: Ing. Michal Mitrík, PhD., www.stavke.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice

Typ školy: Štátne, Grešákova 1, 04001 Košice
Riaditeľ/ka: Ing. Eva Matejová, www.ipari.sk

To ma zaujíma

Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Mäsiarska 25, Košice

Typ školy: Cirkevná, Mäsiarska 25, 040 01 Košice
Riaditeľ/ka: PhDr. Eva Lakatošová, www.szssvalzbety.sk

To ma zaujíma

Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice

Typ školy: Štátne, Komenského 2, 04001 Košice
Riaditeľ/ka: Mgr. Rastislav Friga, www.priemyslovka.sk

To ma zaujíma

Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice

Typ školy: Súkromné, Petzvalova 2, 04011 Košice
Riaditeľ/ka: PHDr.Jarmila Uhríková, www.filmovaskola.sk

To ma zaujíma

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt