Akú školu hľadáte?

Materská škola Lučenec

Vyhľadané 41 škôl v databáze
Materská škola

Základná škola s materskou školou Hany Ponickej

Typ školy: Štátne, Družstevná 11, 98511 Halič
Riaditeľ/ka: Mgr. Radoslav Čičmanec, www.zshalic.edu.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou Hany Ponickej

Typ školy: Štátne, Družstevná 11, 98511 Halič
Riaditeľ/ka: Mgr. Radoslav Čičmanec, zshalic.edupage.org/text13

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Belina 185, Belina

Typ školy: Štátne, Belina 185, 98601 Belina
Riaditeľ/ka: Mgr. Ildikó Csányiová, zsbelina.edupage.org

To ma zaujíma

Materská škola, Panické Dravce 51, Panické Dravce

Typ školy: Štátne, Panické Dravce 51, 98532 Panické Dravce
Riaditeľ/ka: Edita Kvalténiová, panickedravce.sk

To ma zaujíma

Materská škola, Veľká nad Ipľom 231, Veľká nad Ipľom

Typ školy: Štátne, Veľká nad Ipľom 231, 98532 Veľká nad Ipľom
Riaditeľ/ka: Beata Kemeníková, www.velkanadiplom.sk/materska-skola.html

To ma zaujíma

Materská škola - Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo

Typ školy: Štátne, Štúrova 1, 98601 Fiľakovo
Riaditeľ/ka: Mgr. Melinda Liptáková, www.materskaskola-ovoda.webnode.sk

To ma zaujíma

Materská škola pri základnej škole, Belina 189, Belina

Typ školy: Štátne, Belina 189, 98601 Belina
Riaditeľ/ka: Mgr. Robert Loboda, zsbelina.edupage.org

To ma zaujíma

Materská škola Divín

Typ školy: Štátne, Lúčna 4, 98552 Divín
Riaditeľ/ka: Mgr. Petra Fizelová, www.skolka.divin.sk

To ma zaujíma

Materská škola, Hlavná 51, Rapovce

Typ školy: Štátne, Hlavná 51, 98531 Rapovce
Riaditeľ/ka: Bc. Judita Kováčová

To ma zaujíma

Materská škola, Fiľakovské Kováče 114, Fiľakovské Kováče

Typ školy: Štátne, Fiľakovské Kováče 114, 98601 Fiľakovské Kováče
Riaditeľ/ka: Mgr. Oľga Kocúrová

To ma zaujíma

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gagarinova 4, Biskupice

Typ školy: Štátne, Gagarinova 4, 98601 Biskupice
Riaditeľ/ka: Eva Katonová

To ma zaujíma

Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda, Gömörsid

Typ školy: Štátne, Šíd 242, 98601 Šíd
Riaditeľ/ka: Klára Fazekas

To ma zaujíma

Materská škola pri základnej škole, Kubínyiho nám. 6, Lučenec

Typ školy: Štátne, Kubínyiho nám. 6, 98401 Lučenec
Riaditeľ/ka: Soňa Jánošíková

To ma zaujíma

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Čakanovce 384, Čakanovce

Typ školy: Štátne, Čakanovce 384, 98558 Čakanovce
Riaditeľ/ka: Bc. Katarína Molnárová

To ma zaujíma

Materská škola, Čamovce 93, Čamovce

Typ školy: Štátne, Čamovce 93, 98601 Čamovce
Riaditeľ/ka: Oľga Balagová

To ma zaujíma

Materská škola, Holiša 61, Holiša

Typ školy: Štátne, Holiša 61, 98557 Holiša
Riaditeľ/ka: Bc. Alžbeta Jekkelová

To ma zaujíma

Materská škola, Slov.republiky rád 2449, Lučenec

Typ školy: Štátne, Slov.republiky rád 2449, 98401 Lučenec
Riaditeľ/ka: Anna Gyenesová

To ma zaujíma

Materská škola, Buzitka 162, Buzitka

Typ školy: Štátne, Buzitka 162, 98541 Buzitka
Riaditeľ/ka: Miroslava Ferenczová

To ma zaujíma

Materská škola, Ulica Dr. Herza 375/5, Lučenec

Typ školy: Štátne, Ulica Dr. Herza 375/5, 98401 Lučenec
Riaditeľ/ka: Mgr. Iveta Filčíková

To ma zaujíma

Materská škola, Trebeľovce 101, Trebeľovce

Typ školy: Štátne, Trebeľovce 101, 98531 Trebeľovce
Riaditeľ/ka: Miriama Alabánová

To ma zaujíma

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

+420 777 812 202
info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt