Akú školu hľadáte?

Školy Kysucké Nové Mesto

Vyhľadané 35 škôl v databáze

Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto

Typ školy: Štátne, Športová 1326, 02401 Kysucké Nové Mesto
Riaditeľ/ka: Mgr. Ing. Ondrej Holienčík, www.sossknm.sk

To ma zaujíma

Základná škola Rudina

Typ školy: Štátne, Rudina 443, 02331 Rudina
Riaditeľ/ka: Mgr. Silvia Ďurcová, www.zsrudina.edupage.org

To ma zaujíma

Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto

Typ školy: Štátne, Nábrežná 1325, 02401 Kysucké Nové Mesto
Riaditeľ/ka: Ing. Milan Valek, www.spsknm.sk

To ma zaujíma

Gymnázium v Kysuckom Novom Meste

Typ školy: Štátne, Jesenského 2243, 02404 Kysucké Nové Mesto
Riaditeľ/ka: Mgr. Mária Macušová, www.gymknm.sk

To ma zaujíma

Základná umelecká škola, Štúrova ulica č.467, Kysucké Nové Mesto

Typ školy: Štátne, Štúrova ulica č.467/6, 02401 Kysucké Nové Mesto
Riaditeľ/ka: Mgr. Eva Králiková, zusknm.sk

To ma zaujíma

Základná škola Nesluša

Typ školy: Štátne, Nesluša 837, 02341 Nesluša
Riaditeľ/ka: Ing.Andrea Špiriaková, zsneslusa.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola, Dolinský potok 1114/25, Kysucké Nové Mesto

Typ školy: Štátne, Dolinský potok č.1114/28, 02401 Kysucké Nové Mesto
Riaditeľ/ka: Mgr. Anita Tomaníčková, www.zssulkovknm.edupage.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Lodno 67, Lodno

Typ školy: Štátne, Lodno 67, 2334 Lodno
Riaditeľ/ka: Mgr. Beáta Dubovická, www.zslodno.edupage.org

To ma zaujíma

Materská škola, Horný Vadičov 515, Horný Vadičov

Typ školy: Štátne, Horný Vadičov 515, 2345 Horný Vadičov
Riaditeľ/ka: Mária Kultanová, www.msvadicov.sk

To ma zaujíma

Spojená škola, organizačné zložky: Stredná priemyselná škola, Obchodná akadémia

Typ školy: Štátne, Nábrežná 1325, 02401 Kysucké Nové Mesto
Riaditeľ/ka: Ing. Milan Valek, www.spsknm.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto

Typ školy: Štátne, Clementisova 616/1, 2401 Kysucké Nové Mesto
Riaditeľ/ka: Mgr. Igor Ševec, www.zsclemsnv.edu.sk

To ma zaujíma

Materská škola, Kysucký Lieskovec 309, Kysucký Lieskovec

Typ školy: Štátne, Kysucký Lieskovec 309, 2334 Kysucký Lieskovec
Riaditeľ/ka: Bc. Katarína Králiková, materskaskolakysuckylieskovec.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Snežnica 218, Snežnica

Typ školy: Štátne, Snežnica 218, 2332 Snežnica
Riaditeľ/ka: Mgr. Emil Jaššo, www.zssneznica.edu.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Kysucký Lieskovec 208

Typ školy: Štátne, Kysucký Lieskovec 208, 02334 Kysucký Lieskovec
Riaditeľ/ka: Mgr. Magdaléna Tokáriková, zskysuckylieskovec.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola, Horný Vadičov 277, Horný Vadičov

Typ školy: Štátne, Horný Vadičov 277, 02345 Horný Vadičov
Riaditeľ/ka: Mgr. Jana Ozaniaková, www.zshvadicov.edupage.sk

To ma zaujíma

Materská škola, Rudinka 118, Rudinka

Typ školy: Štátne, Rudinka 118, 2331 Rudinka
Riaditeľ/ka: Jozefa Šormanová

To ma zaujíma

Základná škola, Nábrežná 845 /17, Kysucké Nové Mesto

Typ školy: Štátne, Nábrežná ulica č. 845 /17, 2401 Kysucké Nové Mesto
Riaditeľ/ka: PaedDr. Igor Drexler, www.zsnabreznaknm.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Rudinská 115, Rudinská

Typ školy: Štátne, Rudinská 115, 2331 Rudinská
Riaditeľ/ka: Mgr. Jarmila Púčeková

To ma zaujíma

Materská škola, Lodno, Lodno

Typ školy: Štátne, Lodno, 2334 Lodno
Riaditeľ/ka: Mária Ondrejášová

To ma zaujíma

Materská škola pri základnej škole, Rudinská 115, Rudinská

Typ školy: Štátne, Rudinská 115, 2331 Rudinská
Riaditeľ/ka: Mgr. Jarmila Púčeková

To ma zaujíma

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

+420 777 812 202
info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt