Akú školu hľadáte?

Školy Trnava

Vyhľadané 122 škôl v databáze
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 39, Trnava

Typ školy: Štátne, Coburgova 7859/39, 91702 Trnava
Riaditeľ/ka: Ing. Jozef Ormandy, www.sosatt.sk

To ma zaujíma

Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava

Typ školy: Štátne, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava
Riaditeľ/ka: Ing. Marcel Chrvala, www.spsstt.edupage.org

To ma zaujíma

Stredná odborná škola elektrotechnická

Typ školy: Štátne, Sibírska 1, 91701 Trnava
Riaditeľ/ka: RNDr.Ing.Iveta Bakičová, sose-trnava.edupage.org

To ma zaujíma

Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava

Typ školy: Štátne, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava
Riaditeľ/ka: Ing. Marianna Katreniaková, www.gymholl.edupage.sk

To ma zaujíma

Trnavská univerzita v Trnave

Typ školy: Verejné, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
Rektor/ka: prof. PaedDr. René Bílik, CSc. (rektor), www.truni.sk

To ma zaujíma

Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu

Typ školy: Súkromné, Kalinčiakova 47, 91701 Trnava
Riaditeľ/ka: Mgr. Valéria Žilová, stkdn.sk

To ma zaujíma

Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava

Typ školy: Štátne, Komenského 1, 91731 Trnava
Riaditeľ/ka: Ing.Ľudovít Šimun, spstt.edupage.org

To ma zaujíma

Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava

Typ školy: Štátne, Študentská 23, 91745 Trnava
Riaditeľ/ka: Ing. Peter Papík, www.spsdtt.edupage.sk

To ma zaujíma

Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava

Typ školy: Štátne, Daxnerova 6, 91792 Trnava
Riaditeľ/ka: PhDr. Katarína Hrašnová, PhD.,MPH, www.szstt.edupage.org

To ma zaujíma

Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava

Typ školy: Štátne, Koniarekova 17, 91850 Trnava
Riaditeľ/ka: Ing. Roman Michalička, www.souztt.edupage.sk

To ma zaujíma

Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava

Typ školy: Cirkevná, Hviezdoslavova 10, 91701 Trnava
Riaditeľ/ka: Mgr.Jana Kuracinová, www.gamtt.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava

Typ školy: Štátne, Zavarská 9, 917 28 Trnava
Riaditeľ/ka: Ing. Ivan Tománek, www.spostt.edupage.sk

To ma zaujíma

Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk, Ferka Urbánka 19, Trnava

Typ školy: Súkromné, Ferka Urbánka 19, 91810 Trnava
Riaditeľ/ka: PaedDr. Janka Hečková /gen.riad./, www.ssoutt.sk

To ma zaujíma

Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu

Typ školy: Súkromné, Kalinčiakova 47, 91701 Trnava
Riaditeľ/ka: Mgr. Valéria Žilová, www.stkdn.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 6, Trnava

Typ školy: Štátne, Lomonosovova 2797/6, 91854 Trnava
Riaditeľ/ka: PaedDr. Darina Šulková, www.sosos-trnava.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Atómová 1, Trnava

Typ školy: Štátne, Ulica Atómová 1, 91701 Trnava
Riaditeľ/ka: Mgr. Emília Benedikovičová, www.zsatomovatt.edupage.org

To ma zaujíma

Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava

Typ školy: Štátne, Kukučínova 2, 91729 Trnava
Riaditeľ/ka: Mgr. Marta Bačíková, www.oakuktt.edu.sk

To ma zaujíma

Materská škola, Teodora Tekela 1, Trnava

Typ školy: Verejné, Teodora Tekela 1, 91701 Trnava
Riaditeľ/ka: PaedDr. Zuzana Moncmanová, PhD., msttekelatrnava.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola J. Palárika, Majcichov 536, Majcichov

Typ školy: Štátne, Majcichov 536, 91922 Majcichov
Riaditeľ/ka: PhDr. PaedDr. Martin Bodis,PhD., zsmajcichov.edupage.sk

To ma zaujíma

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt