Akú školu hľadáte?

Školy Prievidza

Vyhľadané 116 škôl v databáze
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová

Typ školy: Štátne, Lipová 8, 97251 Handlová
Riaditeľ/ka: Mgr. Maroš Štorcel, www.sosha.sk

To ma zaujíma

Súkromná stredná odborná škola, (CA&TS)

Typ školy: Súkromné, Sama Chalupku 1938/12 B, 97101 Prievidza
Riaditeľ/ka: Mgr. art. Iveta Gogová, www.ssoscats.sk

To ma zaujíma

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza

Typ školy: Štátne, Matice slovenskej 16, 97101 Prievidza
Riaditeľ/ka: PaedDr. Eleonóra Porubcová, www.gympd.sk

To ma zaujíma

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Typ školy: Štátne, F. Madvu 2, 97129 Prievidza
Riaditeľ/ka: Mgr. Ivan Kadlečík, www.oaprievidza.sk

To ma zaujíma

Piaristická spojená škola Františka Hanáka - Piaristická základná škola Františka Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza

Typ školy: Cirkevná, A. Hlinku 44, 97101 Prievidza
Riaditeľ/ka: RNDr. Viera Beňová, www.piaristi-pd.sk

To ma zaujíma

Materská škola, A. Mišúta 731/2, Prievidza

Typ školy: Štátne, A. Mišúta 731/2, 97101 Prievidza
Riaditeľ/ka: PaedDr. Silvia Bošnovičová, www.prievidza.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza

Typ školy: Štátne, T. Vansovej 32, 97101 Prievidza
Riaditeľ/ka: Ing,Jana Poliaková, edu.sospd.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky

Typ školy: Štátne, Rastislavova 332, 97271 Nováky
Riaditeľ/ka: Mgr. Katarína Piačková, www.sosnovaky.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Liešťany 192, Liešťany

Typ školy: Štátne, Liešťany 192, 97227 Liešťany
Riaditeľ/ka: Mgr. Katarína Hološková, www.zsmsliestany.eu

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou Liešťany

Typ školy: Štátne, Liešťany 192, 97227 Liešťany
Riaditeľ/ka: Mgr.Katarína Hološková, www.zsmsliestany.eu

To ma zaujíma

Materská škola, Nábr. sv. Cyrila 360/28, Prievidza

Typ školy: Štátne, Nábr. sv. Cyrila 360/28, 97101 Prievidza
Riaditeľ/ka: Edita Ertlová, www.mssvcyrila.webnode.sk

To ma zaujíma

Spojená škola Nitrianske Pravno s organizačnými zložkami Základná škola s MŠ - Grundschule mit Kindergarten a Základná umelecká škola

Typ školy: Štátne, Školská 370/19, 972 13 Nitrianske Pravno
Riaditeľ/ka: Mgr. Jana Gebrlínová, www.zsnitrianskepravno.edupage.org

To ma zaujíma

Materská škola, V. Clementisa 251/12, Prievidza

Typ školy: Štátne, Cesta Vl. Clementisa 251/12, 97101 Prievidza
Riaditeľ/ka: Darina Pračková, msclementisaprievidza.webnode.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta

Typ školy: Štátne, Ul. družby 339/2, 97212 Nedožery - Brezany
Riaditeľ/ka: PaedDr. Václava Juríková, www.zsnb.edupage.org

To ma zaujíma

Materská škola, P. Benického 154/1, Prievidza

Typ školy: Štátne, P. Benického 154/1, 97101 Prievidza
Riaditeľ/ka: Renáta Szeghöová, www.benoskola.webnode.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou Valaská Belá 224

Typ školy: Štátne, Valaská Belá 329, 97228 Valaská Belá
Riaditeľ/ka: Mgr.Jana Cvíčelová, materska-skola-belancatka.webnode.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Školská 526/53, Handlová

Typ školy: Štátne, Školská 526/53, 97251 Handlová
Riaditeľ/ka: Mgr. Ľudmila Pogádlová, www.zsskolska.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno

Typ školy: Štátne, Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
Riaditeľ/ka: Mgr. Martin Škraban, www.zsnrudno.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Lazany 423/5, Lazany

Typ školy: Štátne, Lazany 423/5, 97211 Lazany
Riaditeľ/ka: Mgr. Milan Šlenker, www.zslazany.edu.sk

To ma zaujíma

Základná umelecká škola, Chemikov 956/34, Nováky

Typ školy: Štátne, Chemikov 956/34, 97271 Nováky
Riaditeľ/ka: Zdenka Duchoňová, www.zus-novaky.sk

To ma zaujíma

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt