Akú školu hľadáte?

Školy Partizánske

Vyhľadané 49 škôl v databáze

Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa

Typ školy: Cirkevná, Nám. SNP 200/22, 95801 Partizánske
Riaditeľ/ka: Daniela Gubková, www.czsjanakrstitela.sk

To ma zaujíma

Materská škola, Rázdolie 191/10, Malé Uherce

Typ školy: Štátne, Rázdolie 191/10, 95803 Malé Uherce
Riaditeľ/ka: Bc. Jana Šútorová, maleuherce.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske

Typ školy: Štátne, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
Riaditeľ/ka: Ing. Katarína Hartmannová, www.spspart.edu.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Školská 219, Žabokreky nad Nitrou

Typ školy: Štátne, Školská 219, 95852 Žabokreky nad Nitrou
Riaditeľ/ka: Mgr. Jana Števicová, zsmszabokrekynn.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola Hradište 277

Typ školy: Štátne, Školská 277, 95854 Hradište
Riaditeľ/ka: Mgr. Jana Vlčanová, zshradiste.edupage.org

To ma zaujíma

Materská škola, Ješkova Ves 48, Ješkova Ves

Typ školy: Štátne, Ješkova Ves 48, 95845 Ješkova Ves
Riaditeľ/ka: Mgr. Mária Valná

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Skačany 539, Skačany

Typ školy: Štátne, Skačany 539, 95853 Skačany
Riaditeľ/ka: Mgr. Darina Kurilová, www.zsskacany.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, Partizánske

Typ školy: Štátne, Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske
Riaditeľ/ka: Mgr. Juraj Guniš, www.zsvopar.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola Veľké Uherce 145

Typ školy: Štátne, Veľké Uherce 145, 95841 Veľké Uherce
Riaditeľ/ka: Ing. Nadežda Vičanová, www.zsvelkeuherce.edupage.org

To ma zaujíma

Elokované pracovisko ako súčasť základnej školy s materskou školou, Partizánske

Typ školy: Štátne, Veľká okružná 1293/85, 95801 Partizánske
Riaditeľ/ka: Mgr. Juraj Guniš, www.msvopar.edupage.org

To ma zaujíma

Materská škola, Topoľová 71, Partizánske

Typ školy: Štátne, Topoľová 71, 95804 Partizánske
Riaditeľ/ka: Zuzana Beniaková, www.partizanske.sk/materske-skoly.phtml?id3=114013

To ma zaujíma

Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske

Typ školy: Štátne, Komenského 2/1074, 95801 Partizánske
Riaditeľ/ka: PaedDr. Tibor Csollár, www.gympe.sk

To ma zaujíma

Materská škola pri Základnej škole s materskou školou, Školská 539, Skačany

Typ školy: Štátne, Školská 539, 95853 Skačany
Riaditeľ/ka: Mgr. Darina Kurilová, zsskacany.edupage.org

To ma zaujíma

Materská škola, Obuvnícka 435/30, Partizánske

Typ školy: Štátne, Obuvnícka 435/30, 95801 Partizánske
Riaditeľ/ka: PaedDr. Mária Gendiarová, PhD., www.partizanske.sk/index.php?id_menu=114013

To ma zaujíma

Základá škola Valentína Beniaka s MŠ, Školská 189/7, Chynorany

Typ školy: Štátne, Školská 186/13, 95633 Chynorany
Riaditeľ/ka: PaedDr. Andrej Petrík, zschynorany.edupage.org

To ma zaujíma

Stredná odborná škola Námestie SNP 5 Partizánske

Typ školy: Štátne, Nám. SNP 5, 95801 Partizánske
Riaditeľ/ka: Ing. Katarína Hartmannová, www.spspart.edu.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou, Školská 219, Žabokreky nad Nitrou

Typ školy: Štátne, Školská 219, 95852 Žabokreky nad Nitrou
Riaditeľ/ka: PaedDr.Róbert Košík, PhD., ww.zsmszabokrekynn.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola Radovana Kaufmana, Partizánske

Typ školy: Štátne, Nádražná 955, 95801 Partizánske
Riaditeľ/ka: PaedDr. Jana Somogyiová, www.zsnadpe.edu.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Športovcov 372/21, Partizánske

Typ školy: Štátne, Športovcov 372/21, 95804 Partizánske
Riaditeľ/ka: Mgr. Adriana Minarovjechová, www.zsvbielice.edupage.org

To ma zaujíma

Spojená škola s organaizačnými zložkami Stredná odborná škola, Stredná priemyselná škola, Obchodná akadémia, Nám. SNP 5, Partizánske

Typ školy: Štátne, Nám. SNP 5, 95823 Partizánske
Riaditeľ/ka: Ing. Vladimír Ladziansky, www.spspart.edu.sk

To ma zaujíma

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

+420 777 812 202
info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt