Akú školu hľadáte?

Školy Košice I

Vyhľadané 68 škôl v databáze

Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, 040 01 Košice

Typ školy: Štátne, Jakobyho 15, 04001 Košice
Riaditeľ/ka: Mgr. art. Zsolt Lukács, www.supke.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice

Typ školy: Štátne, Palackého 14, 04001 Košice
Riaditeľ/ka: Ing. Jana Lenhardtová, soszke.edupage.org

To ma zaujíma

Gymnázium, Šrobárova 1, Košice

Typ školy: Štátne, Šrobárova 1, 042 23 Košice
Riaditeľ/ka: Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, www.srobarka.sk

To ma zaujíma

Súkromná stredná odborná škola ekonomickáTercium, Palackého 14, Košice

Typ školy: Súkromné, Palackého 14, 04001 Košice
Riaditeľ/ka: Ing. Anna Šáriová, www.tercium.sk

To ma zaujíma

Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Typ školy: Štátne, Park mládeže 5, 04001 Košice
Riaditeľ/ka: Mgr. Milan Marinčák, www.gpm.sk

To ma zaujíma

Gymnázium Milana Rastislava Štefánika

Typ školy: Štátne, Nám. L. Novomeského 4, 042 24 Košice
Riaditeľ/ka: Mgr. Ivana Antoniová, gmrske.edupage.sk

To ma zaujíma

Súkromné konzervatórium, Zádielska 12, Košice

Typ školy: Súkromné, Zádielska 12, 04001 Košice
Riaditeľ/ka: Mgr. Boris Girdasov, www.skke.sk

To ma zaujíma

Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice

Typ školy: Štátne, Hlavná 113, 04001 Košice
Riaditeľ/ka: Ing. Martin Hospodár, spsdopravnake.sk

To ma zaujíma

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Typ školy: Verejné, Šrobárova 2, 041 80 Košice
Rektor/ka: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., www.upjs.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Hroncova 23, Košice

Typ školy: Štátne, Hroncova 23, 04001 Košice
Riaditeľ/ka: Mgr. Martin Fazekaš, www.zshroncova.sk

To ma zaujíma

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice

Typ školy: Štátne, Moyzesova 17, 04176 Košice
Riaditeľ/ka: Mgr. Eva Göblová, www.moyzeska.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice

Typ školy: Štátne, Nám. L. Novomeského 2, 04001 Košice
Riaditeľ/ka: Mgr. Júlia Dzurusová, www.zsnovo.edupage.org

To ma zaujíma

Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, Košice

Typ školy: Štátne, Hlavná 68, 040 01 Košice
Riaditeľ/ka: Jana Fričová, DiS. art., www.zuske.sk

To ma zaujíma

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice

Typ školy: Štátne, Watsonova 61, 040 01 Košice
Riaditeľ/ka: Ing. Peter Országh, www.oake.sk

To ma zaujíma

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského

Typ školy: Cirkevná, Zbrojničná 3, 04001 Košice
Riaditeľ/ka: PaedDr. Anna Medvecká - kl.103, www.gta.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Polianska 1, Košice

Typ školy: Štátne, Polianska 1, 4001 Košice
Riaditeľ/ka: PaedDr. Alena Mocná, www.zspolke.edu.sk

To ma zaujíma

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Typ školy: Verejné, Komenského 73, 041 81 Košice
Riaditeľ/ka: prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. (rektorka), www.uvlf.sk

To ma zaujíma

Súkromná základná škola, Lermontovova 1, Košice

Typ školy: Súkromné, Lermontovova 1, 040 01 Košice
Riaditeľ/ka: Mgr. Eva Saláteková, www.sukromnazslermontovova.sk

To ma zaujíma

Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice

Typ školy: Štátne, Juhoslovanská 4, 4013 Košice
Riaditeľ/ka: Ing. Marcela Šterbáková, msjuhoslovanska.sk

To ma zaujíma

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice

Typ školy: Štátne, Komenského 44, 04001 Košice
Riaditeľ/ka: Ing. Štefan Krištín, www.spseke.sk

To ma zaujíma

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

+420 777 812 202
info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt