Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom

ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom

Školská 3, 07214 Pavlovce nad Uhom

Telefón: 56/6494212
E-mail: zspavlovceuhE-mailminet.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Školská 3
07214  Pavlovce nad Uhom
Telefón:
56/6494212
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
Mgr. Milan Zolota

Fotografie školy

InformatikaBudovaMultimediálna učebňa 2Multimediálna učebňa 1

Popisok

Sme školou, ktorá sa nachádza v najväčšej zemplínskej obci, v Pavlovciach nad Uhom. Je to obec, ktorá sa nemalou mierou podieľa na bohatej histórii Zemplína. Poznatky o najstaršom osídlení obce sú veľmi skromné, pretože v tejto lokalite sa nerealizoval rozsiahly archeologický výskum. Napriek tomu vieme, že obec píše svoju dlhú históriu, pretože prvé zmienky sú staré takmer 800 rokov. Obec sa nachádza v nádhernom prostredí širokých úrodných polí či pokojne tečúcich vôd Uhu, ale hlavne nájdete v nej ľudí s obrovským srdcom, ktoré skrýva v sebe veľa lásky a priateľstva pre všetkých. Pavlovčanom nechýba um, šikovnosť a úcta ku všetkému nášmu.

História školy
Škola, ktorú v súčasnosti navštevuje vyše 620 žiakov, je pýchou i dominantou obce. Je to moderná budova, v ktorej sa vyučuje od roku 1993, dovtedy škola sídlila v starej budove v miestnom parku

Súčasnosť
Kto prekročí prah našej školy, hneď zbadá, že škola žije vytrvalou prácou žiakov, ale aj ich pedagógov. Ich trpezlivosť, usilovnosť a kreativita je ocenená nespočetnými úspechmi. Interiér školy dotvára množstvo zelene a je vyzdobený literárnymi, výtvarnými či inými prácami žiakov našej školy. Žiaci veľmi radi siahnu po množstve pomôcok, ktoré im ponúkajú veľké triedy a odborné učebne (chémia, fyzika, výtvarná výchova, multimediálna učebňa pre 1.stupeň, multimediálna učebňa pre 2.stupeň, školské dielne, zemepis, telocvičňa, anglický jazyk, fitness centrum). Medzi množstvom odborných učební má najväčšiu návštevnosť učebňa výpočtovej techniky, ktorá je vybavená 17 počítačmi, notebookom, dataprojektorom a množstvom hardware a software.

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách