Základná škola s materskou školou Móra Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským - Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda, Komenského 555, Zlatná na Ostrove

Editovať školu

Komenského 555, 94612 Zlatná na Ostrove

koczanmor@gmail.com

Diskusia o tejto škole

Kontakt: 35/7781121

Základné informácie o škole

Kontakt

Telefón: 35/7781121
E-mail: koczanmor@gmail.com
WWW: www.zszlatna.edupage.org
Adresa: Komenského 555
94612 Zlatná na Ostrove
Riaditeľ/ka: Mgr. Kornélia Várady

Základné informácie

Kraj: Nitriansky
Okres Komárno
Typ školy: Štátne
Kategórie: Základná škola, Materská škola
Kontaktná osoba: 0905-245-871
varadynelli@gmail.com

Popisok

O škole v skratke

Byť školou, kde každý môže byť úspešný na ceste k poznaniu.


História Základnej školy s materskou školou Móra Kóczána s VVJM na Ul.Komenského 555. v Zlatnej na Ostrove sa začala písať 2.9.2007. Vznikla na základe Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Zlatná na Ostrove č. 112/2007 zo dňa 12.júna 2007 ako právny zástupca zrušených základných škôl – Základnej školy Móra Kóczána s VJM v Zlatnej na Ostrove a MŠ s VJM v Zlatnej na Ostrove.
Nová škola nadviazala svojím zameraním na tradície, skúsenosti a zameranie spojených základných škôl a poskytuje základné vzdelanie .
Škola hrdo nesie svoj čestný názov. Je morálnym ocenením výsledkov práce školy. V roku 2005 bol udelený Ministerstvom školstva SR za významné výsledky v pedagogickej
práci.
Riaditeľkou školy je Mgr. Kornélia Várady. Zástupkyňou riaditeľky za MŠ je Emese Szaffiánová, a za ZŠ Mgr. Bedrich Gogola.
Škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov od 1. ročníka. Žiaci 1. a 2. ročníka sa vyučujú cudzí jazyk ako nepovinný predmet. Od 1. ročníka športovo nadaní žiaci majú možnosť rozvíjať svoje pohybové schopnosti v rámci školského športového strediska zamerané na hádzanú dievčat a futbal chlapcov. Od 1. ročníka žiaci majú možnosť pracovať s výpočtovou technikou. Do výchovno-vyučovacieho procesu zavádzame alternatívny prvky: hneď na začiatku školského roka organizujeme program „Ži inak!“, kde žiaci majú možnosť oboznámiť sa reformovanou kuchyňou, zdravým štýlom života. Veľký dôraz kladieme na environmentálnu výchovu. Každoročne organizujeme seminár na témach: hygiena, doprava, triedenie smetí, svet okolo nás.

Akú školu hľadáte?

Bratislavský Trnavský Trenčiansky Žilinský Prešovský Košický Banskobystrický Nitriansky Vyberte kraj
Vyberte kraj

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

+420 777 812 202
info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt