Základná škola, Hlavná 90/46, Záhradné

Editovať školu

Hlavná 90/46, 08216 Záhradné

fabian@zszahradne.edu.sk

Diskusia o tejto škole

Kontakt: 51/4557721

Základné informácie o škole

Kontakt

Telefón: 51/4557721
0907/274930
E-mail: fabian@zszahradne.edu.sk
fabian.marian1@gmail.com
WWW: zszahradne.edupage.org
Adresa: Hlavná 90/46
08216 Záhradné
Riaditeľ/ka: Mgr. Marián Fabian

Základné informácie

Kraj: Prešovský
Okres Prešov
Typ školy: Štátne
Kategórie: Základná škola
Kontaktná osoba: Mgr. Marián Fabian
Mgr. Marián Fabian

Popisok

O škole v skratke

Základná škola v Záhradnom je neplne organizovaná základná škola s 1. až 4. ročníkom poskytujúca svojim žiakom primárne vzdelávanie. Je situovaná v strede obce pri hlavnej komunikácii spájajúcej obce Fintice a Malý Slivník. Po komplexnej prestavbe, ktorá bola ukončená v roku 2005 má škola štyri učebne, odbornú učebňu pre IKT, rozcvičovňu, školskú knižnicu s PC klubom, administratívne a skladovacie priestory. Maximálna kapacita školy v edukačnom procese je 75 žiakov a 40 žiakov v ŠKD. Aktívne sa zapájame do národných i medzinárodných projektov.
Našim hlavným cieľom je postupne premeniť tradičné memorovacie a encyklopedické vzdelávanie na tvorivo - humánnu edukáciu. Vo svojej práci uplatňujeme tvorivosť a hravosť, čím sa snažíme prispievať k trvalému prerodu v myslení mladej generácie. Pozornosť spoločne venujeme zabezpečovaniu rozvoja individuality osobnosti v prístupe učiteľov k žiakom a vzťahom medzi nimi v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa a ich ochrane pred nežiaducimi patogennými javmi.
Výchovu a vzdelávanie usmerňujeme tak, aby sme optimálne rozvíjali schopnosti jedinca mentálnej i fyzickej stránke. Výsledkom tohto úsilia by mal byť vlastenecky cítiaci občan SR schopný komunikácie v rodnom i cudzom jazyku, tolerantný, disponujúci vedomosťami, zručnosťami a schopnosťami tvorivo ich uplatňovať v praxi, demokraticky sa správať, konať a rozhodovať.
Vo výchovno-vzdelávacom procese kládieme dôraz na humanizáciu a hodnotovú orientáciu žiakov, efektívnosť a skvalitnenie práce vo edukačnom procese.Škola pracuje podľa ŠkVP s názvom Škola, dielňa múdrosti.

Akú školu hľadáte?

Bratislavský Trnavský Trenčiansky Žilinský Prešovský Košický Banskobystrický Nitriansky Vyberte kraj
Vyberte kraj

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

+420 777 812 202
info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt