Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Základná škola, Kežmarská 28, Košice

Základná škola, Kežmarská 28, Košice

Kežmarská 28, 04011 Košice

Telefón: 55/642 51 92
Fax: 55/6425192
E-mail: skolaE-mailzskezmarska28.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Kežmarská 28
04011  Košice
Telefón:
55/642 51 92
55/642 34 91
Fax:
55/6425192
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
RNDr. Milena Kačmarčiková

Súbory

Profilácia školy
Stiahnuť súbor - icon 20 kB

Fotografie školy

Popisok

Základná škola Kežmarská 28 v Košiciach má dlhoročnú tradíciu v rozšírenom vyučovaní cudzích jazykov. V tejto tradícii škola pokračuje.
Zameraním školy je vyučovanie cudzieho jazyka. Vo všetkých triedach sa vyučuje cudzí jazyk.
V 1. ročníku prvý cudzí jazyk a v 5. ročníku druhý cudzí jazyk z ponuky anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk a ruský jazyk.
V súvislosti s vyučovaním CJ kladieme dôraz na inováciu výučby CJ obsahovo a jazykovo integrovaným vyučovaním (CLIL)s využitím moderných didaktických prostriedkov a IKT.
Od roku 2009 pracujeme v projekte Znalosť cudzích jazykov nám otvára dvere do sveta, operačný program Vzdelávanie, prioritná os Premena tradičnej školy na modernú, spolufinancovaný z Európskych fondov.
Cieľom projektu je príprava učebných materiálov s využitím metódy CLIL, obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie a vzdelávanie pedagógov. Škola ponúka žiakom možnosť zúčastniť sa výmenného vzdelávacieho pobytu v Cottbuse a organizovaných zájazdov do Londýna, Paríža a Moskvy, s cieľom precvičenia cudzojazyčnej komunikácie.
Žiaci našej školy majú možnosť vybrať si z pestrej ponuky záujmových krúžkov - volejbalový, futbalový, tenisový, šachový krúžok, krúžky pohybovej prípravy, tanečný krúžok, krúžok mažoretiek, literárno-dramatický krúžok, krúžok mladých zdravotníkov, keramický krúžok, krúžky zamerané na rozvíjanie digitálnych zručností žiakov, krúžok varenia a jazykové krúžky.

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách