Gymnázium, Komenského 13, Lipany

Editovať školu

Komenského 13, 8271 Lipany

skola@gymlipany.edu.sk

Diskusia o tejto škole

Kontakt: 51/4572285

Základné informácie o škole

Kontakt

Telefón: 51/4572285
0907920307
E-mail: skola@gymlipany.edu.sk
WWW: www.gymlipany.edu.sk
Adresa: Komenského 13
8271 Lipany
Riaditeľ/ka: PhDr. Viera Urdová

Základné informácie

Kraj: Prešovský
Okres Sabinov
Typ školy: Štátne
Kategórie: Gymnázium, Stredná škola

Popisok

O škole v skratke

História školy od 1957 - 2011
1957 – 1 trieda Jedenásťročnej strednej školy v Lipanoch
1961 – Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Lipanoch
1970 – vznik Gymnázia v Lipanoch
1995 – 1. trieda gymnázia s osemročným štúdiom

Súčasnosť
Počet žiakov – 532, počet tried – 17
Počet učiteľov – 36, počet všetkých zamestnancov – 51
2 študijné odbory:
gymnázium so štvorročným štúdiom
gymnázium s osemročným štúdiom

Materiálne vybavenie
2 budovy, telocvičňa, školská jedáleň, 2 posilňovne, 1 spoločenská miestnosť, 3 odborné učebne, 3 multimediálne učebne, školská knižnica, viacúčelové ihrisko
4 interaktívne tabule, 87 počítačov, triedy vybavené IKT

Školský vzdelávací program ponúka

posilnenie vyučovania cudzích jazykov, ako aj prírodovedných predmetov
možnosť výberu voliteľných predmetov:
podnikanie v cestovnom ruchu/ekológia – 2. ročník
aplikovaná ekonómia/regionálna výchova/prvá pomoc – 3. ročník
konverzácie v cudzom jazyku podľa výberu – 3. a 4. ročník
cvičenia z prírodovedných predmetov podľa výberu
semináre zo spoločenskovedných predmetov podľa výberu

Cudzie jazyky
anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk

Projekty
Program celoživotného vzdelávania Comenius – partnerstvá škôl (projektoví partneri Belgicko, Grécko)
Zelená škola – environmentálny medzinárodný certifikovaný program
Hodnotenie kvality vzdelávania na základných a stredných školách v SR – spolupráca s NÚCEM

Záujmová a mimoškolská činnosť
viac ako 30 záujmových krúžkov – športové, tvorivé, vedomostné zameranie
školský časopis VZLET

Výrazné úspechy školy
vo volejbale, florbale, pretláčaní rukou, olympiádach, súťažiach v ruskom jazyku a aplikovanej ekonómii...

Iné zaujímavosti a atraktívne podujatia školy
činnosť študentskej spoločnosti – podnikateľské aktivity, charitatívne zbierky
stredoškolská odborná činnosť, kultúrne, spoločenské a športových podujatia, vystúpenia študentského divadielka, prehliadka ročníkových prác
katarínsky a valentínsky ples, Deň ruskej kultúry, Deň ľudovej kultúry, Hľadá sa supergymko, stužkové slávnosti...
lyžiarsky kurz, plavecký výcvik, kurz letných športov, turistické výlety...
exkurzie: Praha, Krakov, Viedeň ...

Akú školu hľadáte?

Bratislavský Trnavský Trenčiansky Žilinský Prešovský Košický Banskobystrický Nitriansky Vyberte kraj
Vyberte kraj

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

+420 777 812 202
info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt