Akú školu hľadáte?
Bratislavský Trnavský Trenčiansky Žilinský Prešovský Košický Banskobystrický Nitriansky Vyberte kraj
Vyberte kraj

Odbory a študijné programy

Vyhľadané 227 odborov/programov v databáze
Začínajúci:
Pedagogický asistent

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Stredná odborná škola pedagogická

To ma zaujíma

Pedagogický asistent

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Stredná odborná škola pedagogická Prešov

To ma zaujíma

Pekár

Denná, 3 roky, výučný list

Stredná odborná škola potravinárska

To ma zaujíma

Počítačové inžinierstvo

Denná, 3 roky, štátna skúška

Fakulta riadenia a informatiky

To ma zaujíma

Počítačové inžinierstvo

Denná, 2 roky, štátna skúška

Fakulta riadenia a informatiky

To ma zaujíma

Počítačové systémy

Denná, 3 roky, absolutórium

Spojená škola

To ma zaujíma

Podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

To ma zaujíma

Podnikanie v remesalách a službách

Denná, 2 roky, maturitná skúška

Súkromná stredná odborná škola, SNP 1202/14, Dolný Kubín

To ma zaujíma

Podnikanie v remeslách a službách

Denná, 2 roky, maturitná skúška

Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské

To ma zaujíma

Podnikanie v remeslách a službách

Denná, 2 roky, maturitná skúška

Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov

To ma zaujíma

Podnikanie v remeslách a službách

Denná, 2 roky, maturitná skúška

Stredná odborná škola chovu koní a služieb

To ma zaujíma

Podnikanie v remeslách a službách

Denná, 2 roky, maturitná skúška

Spojená škola-Stredná odborná škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica

To ma zaujíma

Podnikanie v remeslách a službách

Denná, 2 roky, maturitná skúška

Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín

To ma zaujíma

Podnikanie v remeslách a službách

Diaľkové, 3 roky, maturitná skúška

Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín

To ma zaujíma

Podnikanie v remeslách a službách

Denná, 2 roky, maturitná skúška

Súkromná stredná odborná škola služieb, Ulica SNP 1253, Poprad

To ma zaujíma

Podnikanie v remeslách a službách

Denná, 2 roky, maturitná skúška

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina

To ma zaujíma

Podnikanie v remeslách a službách

Kombinované, 2 roky, maturitná skúška

Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 55, Šurany

To ma zaujíma

Podnikanie v remeslách a službách

Denná, 2 roky, maturitná skúška

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany

To ma zaujíma

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt