Akú školu hľadáte?

Odbory a študijné programy Bratislavský kraj

Vyhľadané 429 odborov/programov v databáze
- Bratislavský
Začínajúci:
3. 3. 15. manažment, študijný program manažment

Denná, 3 roky, štátna skúška

Fakulta managementu UK

To ma zaujíma

3. 3. 15. manažment, študijný program manažment

Denná, 2 roky, štátna skúška

Fakulta managementu UK

To ma zaujíma

3.3.15.manažment, študijný program medzinárodný manažment

Denná, 3 roky, štátna skúška

Fakulta managementu UK

To ma zaujíma

3.3.15.manažment, študijný program medzinárodný manažment

Denná, 2 roky, štátna skúška

Fakulta managementu UK

To ma zaujíma

Agropodnikanie - chov koní a jazdectvo

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Spojená škola s org.zložkami STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, SOŠ, Spojená škola SOŠ

To ma zaujíma

Agropodnikanie - chov koní a jazdectvo externé štúdium

Denná, 2 roky, maturitná skúška

Spojená škola s org.zložkami STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, SOŠ, Spojená škola SOŠ

To ma zaujíma

Agropodnikanie - kynológia

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Spojená škola s org.zložkami STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, SOŠ, Spojená škola SOŠ

To ma zaujíma

Agropodnikanie - kynológia - externé štúdium

Denná, 2 roky, maturitná skúška

Spojená škola s org.zložkami STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, SOŠ, Spojená škola SOŠ

To ma zaujíma

Animátor voľného času

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

To ma zaujíma

Animovaná tvorba

Denná, 3 roky, absolutórium

Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču

To ma zaujíma

Animovaná tvorba

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

To ma zaujíma

Animovaná tvorba

Denná, 3 roky, absolutórium

Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

To ma zaujíma

Animovaná tvorba

Denná, 4 roky, maturitná skúška

Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava-Ružinov

To ma zaujíma

Aplikovaná ekonómia - bakalárske štúdium

Denná, 3 roky, štátna skúška

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave

To ma zaujíma

Aplikovaná ekonómia - magisterské štúdium

Denná, 2 roky, štátna skúška

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave

To ma zaujíma

Aplikovaná informatika

Denná, 3 roky, štátna skúška

Fakulta ekonómie a podnikania

To ma zaujíma

Architektonická tvorba

Denná, 6 rokov, štátna skúška

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

To ma zaujíma

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt