Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor sanitár (5371 H)

Kód odboru
5371 H
Názov odboru
sanitár
Typ štúdia
Učebný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
1
Ukončenie štúdia
Záverečná skúška
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov

Tento odbor ponúka:

Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava
Daxnerova 6, Trnava

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
10.5.2021 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.