Odbor Umenie (39)

Kód odboru: 39
Názov odboru: Umenie
Typ štúdia: Vysoké štúdium
Forma štúdia: Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch): 3
Ukončenie štúdia: Štátna skúška
Minimálne vzdelanie: Štátna skúška
Prijímacia skúška: 1.skúška z cudzieho jazyka 2.umelecký výkon, ústny pohovor s prezentáciou rámcového projektu k téme dizertačnej práce Požiadavky na prijímacie skúšky doktorandského študijného programu sú zverejnené na www.fmu.aku.sk – prijímacie konanie
Určené pre: Dievčatá aj chlapcov
Cena: doktorandský študijný program Hudobné umenie/denná forma štúdia
profilové zameranie: dirigovanie zboru; hra na klávesových nástrojoch; sláčikové nástroje; dychové nástroje; gitara; cimbal; vokálna interpretácia; kompozícia;

Tento odbor ponúka

Fakulta múzických umení

Typ školy: Verejné, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: doc. Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD., www.fmu.aku.sk

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.

Akú školu hľadáte?

Bratislavský Trnavský Trenčiansky Žilinský Prešovský Košický Banskobystrický Nitriansky Vyberte kraj
Vyberte kraj

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

+420 777 812 202
info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt