Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor Diplomovaný rádiologický asistent 3-ročné pomaturitné vyššie odborné štúdium (5333 Q)

Kód odboru
5333 Q
Názov odboru
Diplomovaný rádiologický asistent 3-ročné pomaturitné vyššie odborné štúdium
Typ štúdia
Vyššie odborné štúdium
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
3
Ukončenie štúdia
Absolutórium
Minimálne vzdelanie
Maturitná skúška
Prijímacia skúška
Biológia, Fyzika v prípade vysokého počtu uchádzačov o štúdium.
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
Denné 3-ročné vyššie odborné štúdium je určené pre absolventov stredných škôl s maturitou. Prihlášky je možné podať do konca júla príslušného roka bezplatne. Štúdium je bezplatné.

Tento odbor ponúka:

Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra
Farská 23, Nitra

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
30.7.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň - 2. kolo
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.