Odbor Manažment hotelov a cestovných kancelárií so zameraním na manažment hotelov (6318 Q)

Kód odboru: 6318 Q
Názov odboru: Manažment hotelov a cestovných kancelárií so zameraním na manažment hotelov
Typ štúdia: Vyššie odborné štúdium
Forma štúdia: Kombinované
Dĺžka štúdia (v rokoch): 3
Ukončenie štúdia: Absolutórium
Prijímacia skúška: Podmienky na prijatie do študijného odboru: Úspešné ukončenie strednej školy maturitnou skúškou a osobný pohovor zameraný na zistenie záujmu a predpokladov zvládnutia štúdia.
Určené pre: Dievčatá aj chlapcov
Cena: Stupeň vzdelania podľa Medzinárodnej štandardnej stupnice vzdelávania ISCED: 5B – I. stupeň terciálneho vzdelávania zameraného na prax. Absolventi sú odborným potenciálom pre vrcholový manažment v zariadeniach cestovného ruchu.

Tento odbor ponúka

Súkromná hotelová akadémia

Typ školy: Súkromné, Drieňová 12, 96901 Banská Štiavnica
Riaditeľ/ka: Ing. Jaroslava Marušková, CSc., www.sha.sk

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.

Akú školu hľadáte?
Bratislavský Trnavský Trenčiansky Žilinský Prešovský Košický Banskobystrický Nitriansky Vyberte kraj
Vyberte kraj

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt