Za mimoriadne výsledky svojich žiakov dostali školy takmer 770 000 eur

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozdelilo presne 769 799 eur základným a stredným školám za úspechy ich žiakov na celoslovenských či medzinárodných súťažiach a olympiádach v školskom roku 2018/2019.

Jedná sa o medziročný nárast o vyše 60 000 eur. Týmto spôsobom oceňuje rezort školstva prácu škôl a ich pedagógov s nadanými žiakmi od školského roku 2006/2007.

„Teší ma, že do súťaží a olympiád sa úspešne zapája toľko žiakov, pričom mnohí z nich sa nestratili ani na medzinárodnej úrovni v konkurencii svojich rovesníkov z Európy i celého sveta. Vysoký počet ocenených umiestnení a s tým súvisiaci nárast objemu finančných prostriedkov, ktoré sme školám vyplatili, potvrdzuje, že máme na Slovensku veľa šikovných a nadaných žiakov,“ uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.

Financie získané touto formou môžu školy využiť na odmeňovanie učiteľov, ktorí žiakov na súťaže a predmetové olympiády pripravovali alebo sa zúčastňovali na realizácii medzinárodného projektu. Ďalej tiež na nákup učebných pomôcok a didaktickej techniky, na úhradu nákladov súvisiacich s pobytom žiakov na súťažiach alebo aj na aktivity súvisiace s účasťou školy v medzinárodných projektoch a programoch.

V uplynulom školskom roku získalo finančné prostredky za výsledky žiakov celkovo 592 základných a stredných škôl a školských zariadení. Dosiahnuté výsledky sú obodované, pričom jeden bod má hodnotu 200 eur.

Celkovo najúspešnejšou školou je Gymnázium na Poštovej 9 v Košiciach, ktoré získalo za výsledky svojich žiakov takmer 19 600 eur. V poradí druhú najvyššiu sumu 15 400 eur dostalo bratislavské Gymnázium na Grösslingovej 18. Sumou viac ako 10 000 eur si prilepšili ešte aj Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne (13 200 €) a bratislavské Konzervatórium na Tolstého 11 (11 200 €). Najúspešnejšou základnou školou bola ZŠ s MŠ na Drotárskej ceste 48 v Bratislave, ktorá od rezortu školstva získala 8 200 eur.

Kompletný prehľad škôl i zoznam oceňovaných súťaží, predmetových olympiád, medzinárodných projektov a programov je zverejnený na internetovej stránke http://www.minedu.sk/mimoriadne-vysledky-ziakov/.

 

Zdroj: minedu.sk

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt