Slovensko disponuje učiteli s vysokým potenciálem, hlásí první výsledky výzkumu

Od 1. augusta 2018 realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) národný projekt spolufinancovaný zo zdrojou EÚ s názvom Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC).

Okrem iného sa projekt zaoberá výskumom kľúčových kompetencií pedagogických zamestancov na Slovensku, a to v oblasti čitateľskej, matematickej gramotnosti a riešenia problémov s využitím IKT (informačno-komunikačných technlológií. Projekt je realizován v spolupráci s výskumníkmi z OECD s využitím testovacieho nástroja Vzdelávanie a zručnosti online. V úvodnej fáze výskumu NÚCEM elektronicky otestoval úroveň kľúčových kompetencií na vzorke 670 učiteľov zo základných škôl v rámci celého Slovenska.

Učitelia vypĺňali ako štandardizované testy, tak i psychologické dotazníky, ktoré sa zameriavali na ich osobnostné charakteristiky, ktoré súvisia s kvalitou vykonávania ich činnosti. Prvé výsledky tohto výskumu sú veľmi priaznivé. 

Oproti ostatným vysokoškolsky vzdelaným ľuďom na Slovensku, ktorí boli testovaní v 1. cykle medzinárodného hodnotenia kľúčových kompetencií dospelých PIAAC v roku 2012, dosahujú testovaní učitelia vyššiu úroveň čitateľskej, matematickej gramotnosti a riešenia problémov s využitím IKT. Veľmi zaujímavé sú aj spracované dáta a zistenia súvisiace s osobnostnými charakteristikami testovanej vzorky učiteľov.

Význam celého výskumu spočíva v poskytnutie komplexnejšieho obrazu o predpokladoch a dispozíciích slovenských učiteľov pre kvalitné vykonávanie ich profesie. „Na základe výskumov navrhneme spolu s odborníkmi konkrétnejšie odporúčania pre vzdelávaciu politiku ministerstva školstva k inovovaniu vzdelávacích programov, ktoré by mali rozvíjať potrebné kompetencie pedagógov,“ povedala riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská.

Zdroj: minedu.sk

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

+420 777 812 202
info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt