Nadané deti sa učili kresliť čarokrásne mandaly

Spojenie kruhu a štvorca zaujalo mimoriadne nadané deti z Prešova. Zázraku z Tibetu sa školáci venovali v Klube nadaných detí.

Uvoľnenie, relax a oddych ... Slová, ktoré charakterizujú stretnutia nadaných detí v prešovskom klube. To októbrové bolo zamerané na spoznávanie a kreslenie mandál. Jedinečné spojenie kruhu a štvorca symbolizuje umelecký prejav, ktorý má svoj význam. Zatial čo kruh predstavuje nebo, duchovno, vonkajšie síly a nekonečno, štvorec je symbolom vnútorné sily, ktoré sú medzi človekom a zemou. Nemenej dôležité sú aj symboly, čo sa umiestňujú do stredu, ať už ide o kvietok, slniečko, srdiečko, štvorlístok či niečo iné. Samozrejme nechýbajú ďalšie rôzne ozdoby a ornamenty.

Po prehliadke  množstva vyrobených mandál a oboznámení sa s nimi sa nadate deti pustili do výroby svojich obľubených. Nechýbali rôzne námety a farby, ktoré si dopĺňali podľa významu jednotlivých farieb. Správna motivácia a zámer vytvorenia jedinečných diel obohatila každého žiaka. Odmenou bolo nie len výtvarné dielo, ale predovšetkým "vypnutie" z každodenných starostí a povinností.

Napokon priekopník prinášajúci mandaly do európskej kultúry – psychológ Carl Gustav Jung poukázal na štyri základné funkcie, ktoré má mandala: vo chvíľach strachu poskytuje ochranu a upokojuje, pri dezorientácii stále poukazuje na zmysel a cieľ a udáva smerovanie, v chaotickom stave dáva pocit usporiadanosti, zmysluplnej štruktúrovanosti a celistvosti, dokáže navodiť všeobecný pocit fantázie, zvedavosti a dodáva nádej.

Proces maľovania mandál zapája obidve hemisféry mozgu. Zatial čo ľavá hemisféra pracuje logicky pri premýšľaní nad konkrétnou farbou pri jednotlivých tvaroch, pravá hemisféra sa aktivuje počas kreatívnej činnosti ako je kombinováni farieb. Navyše je zapojený i zrak a jemná motorika.

Skúste si nakresliť svoju mandalu, neoľutujete.

Stretnutia nadaných detí sa konajú jedenkrát v týždni a patria medzi projekty celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Organizátorom je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.

Zdroj: ucn.sk

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt