Dôležité termíny v novom školskom roku

Letné prázdniny sa skončili a nový školský rok je pripravený pre všetkých iste oddýchnutých školákov a ich učiteľov. Prvý školský polrok sa končí 31. januára 2020, vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020 a ukončené bude 30. júna 2020.

Behem školského roku 2019/2020 strávia žiaci presne 190 dní v školských laviciach. Oproti tomu budú mať bez víkendov a sviatkov 92 dní prázdnin. Celkový prehlad školských prázdnin najdete na tejto stránke. 

Prvým dôležitým termínom pre budúcich piatakov bude 20. november letošného roku, keď sa uskutoční celonárodné Testovanie 5 z predmetou matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Zúčastnia sa na ňom všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

1. apríla 2020 absolvujú žiaci 9. ročníka rovnaké celonárodné testovanie, a to z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra. 2. apríla 2020 pak bude následovat testovanie z predmetou slovenský jazyk a slovenská literatúra a ukrajinský jazyk a literatúra, pričom náhradný termín Testovania 9 sa uskutoční 15. a 16. apríla 2020.

Pre stredoškolákov sú veľmi dôležitými daty termíny maturitných zkúšok. Pre letošný školský rok sa budú konat od 17. do 20. marca 2020 v rámci externej maturitne skúšky. Pre tých, čo sa nebudú moct zúčastnit, je pripravený náhradný termín, a to od 31. marca do 3. apríla 2020. Celé štúdium ukončia ústnou maturitnou skúškou, ktorej termín určia príslušné odbory školstva okresných úradov v niektorom týždni v termíne od 18. mája do 5. júna 2020.

Zdroj: minedu.sk

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt