Analýza kapacít materských škôl

V školskom roku 2018/2019 materské školy navštevovalo 84% 5-ročných detí. Po analýze existujúcich kapacít a zohľadnení možnosti „migrácie škôlkarov“ do najbližších obcí a využití prostriedkov z eurofondov, bude na Slovensku chýbať minimálne 1460 miest.

Vďaka chýbajúcím kapacitám na 1460 miest sa docieli približne 97,5 % pokrytie miest pre 5-ročné deti. Aj tieto závery vyplynuli z analýzy Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP) MŠVVaŠ SR. Analýza existujúcich kapacít ukazuje, že voľné kapacity v materských školách dokážu zabezpečiť miesta maximálne pre 91,3 % 5-ročných detí bez zmeny počtu mladších detí, ktoré dnes materské školy navštevujú. Vďaka európskym fondom sa dajú vytvoriť ďalšie miesta a tak by materské školy mohlo v budúcnosti navštevovať najviac 96,9 % 5-ročných detí.

Pre plnú zaškolenosť 5-ročných bude nutné dobudovať ďalších minimálne 1 828 miest. Po zohľadnení migrácie detí z obcí bez materskej školy do najbližších troch obcí s materskou školou sa podarí zaškoliť ďalších 368 detí.

V školskom roku 2018/2019 materské školy navštevovalo 84 % 5-ročných detí. Z toho vyplýva, že mimo materských škôl bolo 9 601 detí. Najnižší podiel 5-ročných detí navštevujúcich materské školy bol v okresoch Košického kraja: Gelnica (58,0 %), Michalovce (59,9 %), Spišská Nová Ves (62,6 %), Košice – okolie (64,3 %) a Trebišov (65,2 %). Naopak, najvyšší podiel bol v okresoch Žilinského kraja: Námestovo (94,2 %), Kysucké Nové Mesto (94,0 %), Bytča (93,9 %) a Dolný Kubín (93,6 %). Vysoký podiel detí v materských školách bol aj v okrese Púchov v Trenčianskom kraji (94,0 %).

Aktuálne voľné kapacity

Celková kapacita v MŠ, ktorá vyplýva z rozhodnutí regionálnych úradov verejného zdravotníctva („hygienických predpisov“), je 175 021 miest. Po súlade so školským zákonom sa kapacita materských škôl pohybuje od 162 667 do 171 168 miest. Ak odčítame aktuálny počet detí v MŠ a zohľadníme vekovú štruktúru detí v obciach, voľná kapacita pre 5-ročných sa pohybuje od 2 411 do 4 086 miest. V prípade, že v absolútnej miere zohľadníme „hygienickú kapacitu“, najvyššia voľná kapacita pre 5-ročných je 4 479 miest.

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt