Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Praktická škola Zlaté Moravce

Dotazu neodpovedá žiadny záznam z databázy škôl.


Najbližšie akcie na školách
22.4.2020 - Talentová prijímacia skúška pre študijný odbor TNI
23.4.2020 - Deň otvorených dverí
24.4.2020 - Školenie pre rodičov o vzdelávacom systéme
7.5.2020 - Prijímacie konanie
7.5.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.