Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Diskusia

Materská škola, Komenského 47, Bardejov

Diskusia a recenzie tejto školy

« späť na profil školy

Súhlasím | Nesúhlasím |
váž. p. riaditeľka! Chcela by som takto verejne vysloviť obdiv nad prácou Vašej p. uč. Rybárovej s ktorou som bola v Prešove na KV...a nad jej obdivuhodnou záverečnou prácou za ktorú okrem biednych 8 kreditov by si zaslúžila aj uznanie od vás a Vášho kolektívu! S pozdravom. Mgr. Beáta Hrbáľová, M Š A. Prídavka Prešov

Najbližšie akcie na školách
22.11.2019 - Deň otvorených dverí
28.11.2019 - Deň otvorených dverí
28.11.2019 - Deň otvorených dverí
28.11.2019 - Deň otvorených dverí
3.12.2019 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.