Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Diskusia

Základná škola, Nábrežná ulica č.845, Kysucké Nové Mesto -

Prajem pekný deň. Každý sa zamyslí nad správaným pedagóga, až vtedy keď je neskoro. Nebudem hodnotiť pravopis diskutérov, nakoľko si myslím, že táto téma nie je o pravopise. Je to téma na zamyslenie . Je správne aby pedagóg ,ktorý nezvláda emócie bol vzorom pre Naše deti? Netreba mávať rukou nad tým čo sa deje okolo našich detí. A s ľahkosťou to prehliadať. Všetci sa máme čo učiť: No podotýkam že vyštudovaný pedagóg MGR , by mal byť pripravený či už po vedomostnej stránke , alebo psychickej. A nemal by sa učiť na Našich deťoch. Pravopisné chyby sa môžu urobiť z rozrušenia , hnevu, alebo zúfalstva je veľa faktorov, ale ubližovanie deťom či už psychické ,alebo fyzické sa nedá ospravedlniť ničím...

Buďte prvý kto prispeje do tejto diskusie...


Najbližšie akcie na školách
8.6.2020 - Prijímacie konanie
18.6.2020 - Deň otvorených dverí
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.