Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Záložka do knihy hravou formou podporuje čítanie u slovenských a českých žiakov

Záložka do knihy hravou formou podporuje čítanie u slovenských a českých žiakovSlovenská pedagogická knižnica vyhlasuje 2 projekty na podporu čítania žiakov základných a stredných škôl. Oba projekty organizuje pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2018.

11. 9. 2018

Cieľom projektov je pomôcť učiteľom získať zábavnou a hravou formou žiakov pre čítanie. Projekty majú také upevniť dobrý vzťah ku knihám a motivovať žaky, aby rozvíjali svoje čitateľské záujmy.

Ďalším poslanim je vytváranie vzájomné spolupráce. Žiaci by sa rozprávali o prečítanom a navzájom si odporúčali knihy.

Výmenu záložiek môžu školy využiť aj na nadviazanie vzájomnej spolupráce a k poznávaniu jazyka, literatúry, histórie, kultúry či života žiakov v oboch republikách.

Prvým projektom je 9. ročník Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice. Projekt je pre slovenské a české základné školy a osemročné gymnáziá, je organizovaný v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne.

Druhým projektom je Záložka do knihy spája slovenské školy: Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov. Je to 7. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy.

Projekty sú súčasťou Národnej stratégie úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti, ktorej garantom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Zdroj: minedu.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
30.4.2019 - Podanie prihlášky
30.4.2019 - Prihlášky na štúdium
30.4.2019 - Dátum podania prihlášky
30.4.2019 - Dátum podania prihlášky
30.4.2019 - Dátum podania prihlášky
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.