Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

S novým školským rokom prichádzajú do škôl aj aktualizované učebnice

S novým školským rokom prichádzajú do škôl aj aktualizované učebniceS príchodom nového školského roka distribuuje ministerstvo školstva aktualizované učebnice do škôl. Do nákupu 1,1 milióna kusov nových učebníc investovalo 3,74 milióna eur. Učitelia budú mať k dispozícii aj viacero titulov priamo v elektronickej verzii.

29. 8. 2017

Nové učebnice dostanú školy k začiatku nového školského roka. Jedná sa o reedície učebníc, ktoré boli prostredníctvom Edičného portálu školami najviac žiadané a rezort je mohol vo vysokých nákladoch hospodárne nakúpiť.

Ministerstvo sa taktiež sústredilo na nákup učebníc pre kľúčové predmety pre zisťovanie vedomostí v rámci medzinárodného testovania OECD PISA. Toto testovanie je zamerané na čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť.

So začiatkom nového školského roka prichádzajú do škôl aj učebnice aktualizované podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu. Používať je budú žiaci v 7. ročníku ZŠ a 2. ročníku gymnázií s osemročným štúdiom. V týchto prípadoch a to týká predmetov chémia, dejepis, občianska náuka, fyzika a biológia. Žiaci v 1., 2., 5., 6. a 7. ročníku základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským budú pracovať s aktualizovanými učebnicami pre predmety slovenský jazyk a slovenská literatúra a maďarský jazyk a literatúra.

Zdroj: ucn.sk

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách