Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Písomné maturity čakajú na viac ako 43 500 maturantov

Písomné maturity čakajú na viac ako 43 500 maturantovDnes sa na celom Slovensku začína týždeň písomných maturít. Na skúšku dospelosti sa v tomto školskom roku prihlásilo 43 541 žiakov, ktorí budú písať maturitné testy na 707 stredných školách.

13. 3. 2018

Maturantov čaká postupne slovenčina, cudzí jazyk, matematika a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj ich materinský jazyk.

Celkovo 40 202 maturantov bude dnes písať externý test a slohovú prácu zo slovenského jazyka a literatúry. Z predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra to isté čaká ich 1 840 rovesníkov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

Zajtra budú všetci maturanti písať externý test a slohovú prácu z vybraného povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2. Pre žiakov z bilingválnych stredných škôl, ktoré nemajú uzavretú medzinárodnú zmluvu, je v tomto čase určený externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1.

Maturanti si näjma vyberali anglický jazyk, z ktorého bude maturovať 36 328 žiakov. V počtu studentov nasleduje nemčina (3 397 žiakov) a ruština (870 žiakov). Francúzštinu si vybralo 33 maturantov, španielčinu 13 a najmenej žiakov taliansky jazyk – iba 3.

Vo štvrtok pak čaká 6 143 prihlásených maturantov externý test z matematiky.

Maturitný týždeň uzavrie v piatok  test a slohová práca z vyučovacieho jazyka (maďarského a ukrajinského) pre žiakov škôl týchto národnostných menšín. Test z maďarského jazyka a literatúry bude písať 1 833 žiakov, ukrajinský jazyk a literatúra čaká 21 maturantov.

Témy slohovej práce z vyučovacích jazykov budú vyžrebované a vyhlásené prostredníctvom živého vysielania v RTVS – v Rádiu Slovensko a zverejnené na internetových stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (www.minedu.sk), Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (www.nucem.sk), CVTI SR - školských výpočtových stredísk (www.svs.edu.sk, maturita.svsbb.sk).

Zadania slohových prác z cudzích jazykov budú po vyžrebovaní zverejnené len prostredníctvom uvedených internetových stránok. 

Žiaci certifikačných stredných škôl si mohli zvoliť absolvovanie testov elektronickou formou pomocou počítača. Týka sa to maturity zo slovenské jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry a matematiky. Na elektronickú maturitu sa k dnešnému dňu prihlásilo vyše 2 100 žiakov zo 101 škôl.

Výsledky riadneho termínu externej časti maturitnej skúšky si všetky školy môžu prevziať 2. mája 2018 elektronickou formou. Výsledky žiakov v papierovej forme budú školám doručené v dňoch 3. – 4. mája 2018.
Náhradný termín písomných maturít pre žiakov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť na riadnom termíne, je naplánovaný na 10. – 13. apríla 2018. Opravný termín písomných maturít sa uskutoční od 4. do 7. septembra 2018.

Zdroj: minedu.sk
 

 

Komentáre k článku

Najbližšie akcie na školách
22.8.2019 - Deň otvorených dverí
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
Fakulta práva
Bratislava
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.